Diş Tedavisi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Antalya

ağız ve çene cerrahi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, ağız içerisinde yer alan bütün yumuşak ve sert dokular ile ilgilenmektedir. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi bunların yanı sıra çene kemiği ve çevre dokuları kapsayan bütün hastalıkların teşhisi ve tedavisini barındıran uzmanlık alanıdır.

Ağız, diş ve çene cerrahisi çalışma sahası büyük bir alanı kapsamaktadır. Dişler ve çene kemikleri ile beraber yanak, dil, dudak ve tükürük bezleri gibi dokuları da içermektedir. Ayrıca temporomandibular eklem gibi çevre dokuları da kapsaması sebebi ile fazlası ile geniş bir dalı ilgilendirmektedir.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi uzmanlık dalının kapsadığı tedaviler aşağıda yer almaktadır:

  • Gömük diş operasyon uygulamaları
  • Ağız, diş, çene ve alakalı çevre dokularda bulunan patolojilerin saptanması ve tedavisi
  • Ağızdaki mevcut hastalıklarının teşhis ve tedavisi
  • Kemik içi implant uygulaması
  • Oral ve maksillofasiyal travma
  • Çene kemiklerinde iskeletsel anomalilere tabi deformasyonların tedavisi
  • Tükrük bezi hastalıkları ve tedavileri
  • Maksiller sinüs operasyonları
  • Temporomandibular eklem hastalıkları ve tedavisi

İmplant Cerrahi Tedavi Öncesinde Uygulanan İleri Cerrahi Uygulamaları

İmplant uygulaması yapılmadan önce çene kemiklerinin implant uygulamasına uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir. Çene cerrahı tarafından yapılan detaylı sistemik anamnez, radyolojik ve ağız içi muayenelerle uygun olup olmadığı belirlenmektedir. Son dönemlerde üç boyutlu bilgisayarlı tomografi yöntemi ile implant cerrahisi öncesi çene kemiklerinin kapasiteleri belirlenmektedir. Bilgisayarlı tomografi önemli anatomik yapılarla ilişkilerinin değerlendirilmesinde fazlası ile güvenilir bir kaynaktır.

Çene kemiklerinin olması gereken kalınlığa ve yüksekliğe sahip olmadığı durumlarda, mevcut kemik miktarını artırmak gerekmektedir. İmplant uygulamasına uygun duruma getirmek amacı ile ileri cerrahi tekniklere gereksinim duyulmaktadır. Bu gibi durumlarda en uygun metot hastanın genel sağlık durumu dikkate alınarak ve lokal olarak ilgili kısımın değerlendirilmesi ile belirlenir.

Alt ve üst çene kemiklerinde uygulanacak tedaviler farklılaşmaktadır. Kemik miktarının çoğaltılmasında hastanın kendisinden alınabilecek blok kemikler kullanılabilmektedir. Ayrıca kadavra ve hayvan kaynaklı yahut sentetik blok ve partiküler greftlerden faydalanılmaktadır. Uygun metot, ilgili kısımın çene cerrahı tarafından ayrıntılı analizi ile sağlanmaktadır.

About Prof. Dr. Özgür SAYIN

Prof. Dr. Özgür SAYIN, 22.05.1973 tarihinde Eskişehir’de doğdu. İlköğrenimini Tokat Gazi Osman Paşa İlkokulu’nda, Orta ve Lise öğrenimini 1991 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamlayıp aynı yıl girdiği Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1996 yılında mezun oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir