Antalya Çene Cerrahisi

Antalya çene cerrahisi estetik cerrahi, KBB ve diş hekimliğinin kaynaştığı komplike bir tıp bilim dalıdır. Boyun, baş, ağız ve yüz bölgelerinin ve komşu bölgelerin, içindeki ve dışındaki hastalık unsurları incelemektedir

Doğuştan olan anomaliler veya sonradan gelişen, kazalar yahut hastalıklar sonucu meydana gelen her türlü rahatsızlığın tespit ve tedavisi ağız, yüz ve Antalya çene cerrahisi dalının konusudur.

Ülkemizde Çene cerrahisi teşhis ve tedavi alanlarında büyük gelişmeler kaydedilmektedir. Teknolojik gelişmeler sayesinde çene cerrahisi rahatsızlıkların kaynakları daha doğru tespit edilmektedir. Böylelikle bugüne kadar çok önemsenmeyen problemlerin aslında sağlığımız için ne kadar da önemli olduğu meydana çıkmaktadır. Ağız, yüz ve Antalya çene cerrahisi de bu anlamda büyük gelişmeler kaydetmektedir.

Antalya Çene cerrahisi, ağız içinde meydana gelen enfeksiyonlar, diş çekimi ya da implant uygulamalarından kaynaklanan problemler, tükürük bezi hastalıkları, dudak damak yarıkları, ağız içinde meydana gelmiş iyi ve kötü huylu tümörlerin tedavisi ile ilgilenmektedir. Çene cerrahisi Antalya doğuştan gelen veya sonradan oluşan çene bozuklukları, implant ve protez kullanımı gibi hastalıkların tedavisini ela almaktadır.

Yüz cerrahisi baş-boyun dudak, damak, burun, kulak gibi kısımlar ve bu kısımlardaki yumuşak yahut sert dokuların tedavisi ile ilgilidir. Genel olarak estetik cerrahinin konusu iken çene cerrahisindeki uygulamalarda meydana çıkan ihtiyaç paralelinde ağız, yüz ve çene cerrahisi olarak birleşmiştir.

Sayın Ortodonti Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile iletişime geçerek ağız, diş ve çene cerrahisi, çene operasyonları, 20 yaş dişi ameliyatları ve gömük diş ameliyatı gibi konular hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Çene Cerrahisi Antalya

Sosyal yaşam kadar vücut sağlığımız için de önemli olan dişlerimizin kötü görünmesi ya da rahatsızlanması hayatımızı olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Bizleri kötü hissettiren dişler sosyalleşmemizi engellerken hastalıklı ve çürük dişlerde diş ağrısından kalp rahatsızlığına kadar birçok hastalıklara sebep olabilir. Bu nedenle diş ve ağız sağlığının da korunması gereklidir.

Bazı durumlarda ağız veya diş sağlığını korumak mümkün olmamaktadır. Bu durumda da diş hekimleri devreye girerek diş sağlığımızın korunması için çaba sarf etmektedirler. Diş sağlığı diş beyazlatmaktan, tartar temizliğine, diş çekiminden dolguya, diş teli takılmasından diş cerrahisine kadar çok geniş bir perspektifte hastalara hizmet vermektedir.

Diş hekimliği cerrahisi, yanak, damak dil ve dudak gibi ağız veya ağız boşluğunda yer alan yumuşak dokularla ve dişler, kemikler gibi sert dokuları ilgilendiren her türlü sorunun teşhisi ve cerrahi tedavisi sürecini içerir. Bu süreçler lokal anestezi adlında olabildiği gibi genel ya da sedasyon anestezi altında da steril ameliyathane ortamlarında da gerçekleştirilir.

Çene cerrahisi tıp biliminin diş hekimliği ile birleştiği ortak noktalardan biridir. Ortognatik cerrahi de denilen tedavi yöntemi diş hekimliğinin çene, yüz ve diş bozukluklarının tedavisi ile dişlerin dişlerin düzenlenmesini ve yeniden konumlanmasını belirlemektedir.

Her yaş grubuna yapılan cerrahi işlemlerde farklı teknikler uygulanmaktadır. Antalya çene cerrahisi alanında en iyi donanımlara sahip diş hekimlerimiz hastalara hizmet vermektedir. Diş ve çene sağlığı tedavilerinde hijyenik ortamlara dikkat ederek çocuk ya da büyük herkesin diş sağlığını özenle tedavi etmekteyiz.

çene cerrahisi antalya hizmet
antalya cene cerrahisi dişçi

Antalya Ortognatik Çene Cerrahisi

Büyüme ve gelişme sırasında yüz ve çene yapısı tıpkı vücudumuzun diğer tarafları gibi genetik özelliklerimize bağlı olarak büyür ve şekil alır. Ancak bazen çene doğru pozisyonda olmaz. Bu da kişilerin yeme ve konuşma sorunları yaşamasına neden olmaktadır.

Bu durumun uzun süre devam etmesi de çene eklemlerinde ağrıdan deformasyona kadar çok çeşitli sonuçlar doğurabilir. Çene ve yüzde oluşabilen bozukluklar genetik olduğu kadar travma gibi fiziksel faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

Ortognatik çene cerrahisinin uygulandığı bazı durumlar:

* Çene ucunun geride ya da ileride olması,

* Alt çenenin geride, önde sol yan veya sağ yanda olması,

* Alt çenenin bir kısmının ya da bütününün tam olarak gelişmemiş olması,

* Üst çenenin geride, önde sol yan veya sağ yanda olması,

* Üst çenenin bir kısmının ya da bütününün tam olarak gelişmemiş olması,

* Alt ve üst ön dişlerin arasında açıklık bulunduğu durumlarda,

* Dişlerde ve diş iskeletinin yapısında bozukluk olması,

* Kişilerin konuşma bozukluğu yaşaması durumlarında, çene ameliyatları uygulanır.

Çene bozuklukları nefes alma problemleri yanında uyku apnesine bile sebep olabilir. Sağlık kadar estetik açıdan da kişilerin yüz şeklini bozan bir durumdur. Bu sebeple bu tarz ameliyatlar kişiye estetik ve fonksiyonel olarak birçok fayda sağlar.

Bu çeşit bir cerrahi işlemde ilk önce kişinin problemine göre tedavi sürecine karar verilir. Çünkü ameliyat sırasında sadece alt çeneye değil gerekirse aynı anda üst çeneye de müdahale edilmesi gerekebilir. Bu tarz çene ameliyatları süresi bozukluğa bağlı olarak değişir. Ancak bazı durumlarda da cerrahi müdahale gerekmeden diş teli ve diğer destekleyici adımlarla bu süreç yürütülür.

Sağlıkla ilgili her konuda olduğu gibi diş sağlığı konusunda da erken teşhis ve tedavi fazlası ile önemlidir. Kendiniz ya da çevrenizde bu belirtiler bulunuyorsa bir diş hekimine başvurmanız gereklidir. Sayın Ortodonti kliniğimizde çene cerrahisi ekibimiz ile beraber erken teşhisin önemine inanmaktayız. Bu nedenle bilinçlendirme çabaları ile diş işle ağız sağlığı konusunda toplumsal bilinci geliştirmeye çalışmaktayız.

çene cerrahi antalya

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Antalya

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, ağız içerisinde bulunan yanak, damak, dil ve dudak gibi yumuşak ya da sert dokuların patolojilerinin tedavi edildiği diş hekimliği dallarından bir tanesidir. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi diş çekimi, gömülü diş, çene ve çevre dokularındaki kistler, çene tümörleri ve tedavileri ile ilgilenmektedirler. Bunların yanı sıra protetik cerrahi, çene ve yüz bölgesinde ağrı, temporomandibuler eklem bozuklukları, tükürük bezi gibi ağız hastalıklarının da teşhis ve tedavisi ile ilgilenir.

Ağızda en son süren 20 yaş dişleri genellikle sorun oluşturmaktadırlar.  Bazı durumlarda 20 yaş dişleri oluştukları halde sürme problemleri meydana getirebilir. Çenede yer bulamama ya da farklı sebeplerle yirmi yaş dişleri gömük durumda kalabilir. 

Çene Cerrahisinin Uygulandığı Diğer Durumlar Nelerdir?

Çene ameliyatları sadece ortognatik alanda uygulanmaz. Farklı ağır ve diş sağlığı tedavilerinde de çene ameliyatları yapılması gerekebilir.

* Gömülü ya da sürmüş olan dişlerin çekilmesi veya sürdürülmesinde,

* Ağız, çene ve yüzdeki enfeksiyonların tedavisinde,

* Çene kırıklarında,

* Ağız içerisinde bulunan yumuşak ya da sert dokularda ortaya çıkan kistik, tümöral oluşumların alınmasında,

* İmplant cerrahisinde,

* İleri derecede kemik ogmentasyonlarında,

* Sinüs tabanının yükseltme operasyonlarında,

* Kök ucu rezeksiyonu işlemlerinde,

* Protez öncesi işlemlerde cerrahi süreçler yürütülür.

Çene ameliyatları diş çekimleri içinde kullanılan bir yöntemdir. Cerrahi çekim adı verilen bu yöntem de ağzın içinde olup rahatça görülmeyen sürmemiş dişler ya da diş etinin sınırlarında kırılmış dişler için uygulanır. Normal çekim işleminde olduğu gibi lokal anestezi altında yapılan bu işlemde dişe ulaşmak için diş etinin açılması gerekir.

Ağırlıklı olarak bu yöntem yirmi yaş dişleri için uygulanır. Bazılarında gelişme göstermeyen dişler bazılarında da sürme problemi oluşturmaktadır. Çoğunlukla çenede yer olmaması veya farklı nedenlerle yirmi yaş dişlerinin çekilmesi gereklidir.

Çene Cerrahisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Çene Cerrahisi Nedir?

Çene cerrahisi çene kısmındaki hastalıklara, bozukluklara, doğumsal anomalilere, travma ve tümörlere tanı koymaya, tedavi etmeye yönelik faaliyet gösteren cerrahi uzmanlığımız alanında yer alan bir bölümdür.

Antalya çene cerrahisi ağız boşluğu, dişler, çene kemikleri ve yüz dokuları ile alakalı cerrahi operasyonlarını uygulayan branştır.

Diş ile alakalı bütün cerrahi işlemlerle beraber yüz ve çene kemiğindeki bütün patalojilerin cerrahi tedavisi ile ilgilenilmektedir. Antalya Çene Cerrahisi işlemlerinde hastalarımızın rahatı, bulunan hastalıkları, tedaviden duydukları kaygı ve endişe öncelikle dikkate alınmakta ve Hastaların tedavisi buna göre uygulanmaktadır.

Çene cerrahisi Antalya ana faaliyetleri arasında implant cerrahisi, tümör ve kist operasyonları, gömülü ve komplikasyonlu diş çekimleri ve çene kırıkları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra ortodontik ve endodontik cerrahi işlemler, yumuşak ve sert doku greftlemeleri, alt çene hastalıkları tedavisi ve cerrahisi de bulunmaktadır.

 

Çene cerrahisi hastalıkları arasında en fazla karşılaşan durum gömülü 20 yaş dişleridir.

Antalya Çene Cerrahisi Olarak Yaptığımız Tedaviler Nelerdir?

* Gömülü dişlerin ve sürme potansiyelini kaybeden dişlerin açık cerrahi prosedür ile çekilmesi yapılır.

* Gömülü dişlerin üstlerinin açılarak sürmelerine yardımcı olunur.

* Yumuşak ve sert doku lezyonlarının tanı ve tedavisi uygulanır.

* Protez uygulaması öncesinde hastanın ağzının hazırlanması. Yumuşak ve sert dokuların düzeltilmesi.

* İmplant cerrahisi.

* Dikey ve yatay yöndeki kemik eksikliklerinin tedavisi uygulanır.

20 Yaş Dişi Neden Çekilir?

Yirmi yaş dişleri genellikle üstü diş eti ya da kemikle kaplı halde olmak üzere gömülü biçimde çene kemiğinde bulunmaktadır. 20 yaş dişlerin gömülü olması ve üstünde bulunan diş etinin enfeksiyonuna bağlı olarak bulunduğu kemiğe zarar vermesi ihtimali bulunmaktadır. Bunların yanı sıra çenedeki diş dizilimini sıkıştırarak öndeki dişlerin çapraşıklaşmasına da yol açabilir. Bu gibi durumlarda yirmi yaş dişleri cerrahi bir operasyonla çekilmelidir.

Cerrahi Diş Çekimi Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

* Antalya Diş hekiminin verdiği ilaçlar muntazam biçimde kullanılmalıdır.

* Cerrahi diş çekiminden sonra 30 dk boyunca diş çekilen noktaya tampon uygulanmalıdır.

* Yumuşak dokuları korumak için ağız kısmındaki uyuşukluk geçinceye kadar yemek tüketilmemesi tavsiye edilmektedir.

* Cerrahi çekimin yapıldığı gün sıcak yiyecek ve içecekten uzak durmalı, cerrahi diş çekimi yapılan bölgeye dışarıdan buz kompresi uygulanmalıdır.

* Ağız ve diş hijyeni muhafaza edilerek enfeksiyon riski azaltılmalıdır.

Çene Cerrahisi Zor Mu?

Çene Cerrahisi ameliyatlar, teknik olarak çok özellikli ameliyatlardır. Fakat iyi eğitimli, deneyimli diş hekimi için kesinlikle zor bir cerrahi uygulama değildir.

 

Genel olarak ağız içerisinden çalışılması gerektiği için dar bir alanda ve çok sayıda alet, ekipmanla işlem yapmak zordur. Ancak çene cerrahisi çok kontrollü ve planlı bir cerrahi uygulamadır.

Çene Cerrahisi Riskleri Nelerdir?

Tüm ameliyatlarda görebileceğimiz anestezi problemleri (bulantı, kusma, baş dönmesi, halsizlik, uyuşukluklar) küçük çapta kanamalar, şişlik ve morluklar ve ağrılar gibi şikayetler Antalya çene cerrahisi uygulamalarında da rastlanabilir. Bunlar kısa süreli ve çözümü basit olan problemlerdir. 1 veya 2 gün içerisinde hemen hemen bütün sorunlar düzelmektedir.

 

Çene cerrahisinde önemli olan cerrahın yeterli tecrübeye sahip olarak ameliyat esnasında görülebilecek diğer problemleri çözmesidir.