ORTOGNATİK CERRAHİ

Çene bozukluğu bulunan hastalar eğer büyüme ve gelişim döneminde ise çeşitli aygıtlarla tedavi edilebilmektedir. Ancak hasta büyüme gelişim döneminde olmasına rağmen eğer iskeletsel bozukluk çok şiddetli ise veya hastanın büyüme ve gelişim dönemi sona erdiyse çene bozuklukları ortognatik cerrahi denilen, hem ortodontik hem de cerrahi tedavileri içeren yöntemle düzeltilebilir. Antalya Ortognatik cerrahi uygulanabilmesi için hastanın büyüme ve gelişiminin tamamen sona ermesi beklenmelidir. Yoksa bu tedavi ile elde edilen sonuçta da değişiklikler olabilmektedir.
Ortognatik cerrahi temel olarak üç aşamada gerçekleştirilir:


1. Cerrahi öncesi Ortodontik Tedavi: Cerrahi öncesinde ortodontik tedavi dişlerin düzgün sıralanmasını aynı zamanda ön kesici dişlerin ideal konumuna getirilmesini amaçlar. Çünkü doğa her zaman bozukluğu maskelemeye çalışır. Örneğin alt çenesi önde, üst çenesi geride olan bir hastada genellikle üst dişler ileride, alt dişler geride konumlanmaktadır. Bu şekilde doğa bozukluğun şiddetini azaltır. Eğer hasta, dişler bu konumda iken ameliyat edilirse çenelerin hareket miktarı sınırlı olmaktadır. Bu nedenle ortodontik tedavi ile üst ve alt dişler önce ideal konumuna alınırlar. Yani bozukluk daha da şiddetlendirilir. Böylece üst çene ve alt çene olması gerektiği kadar hareket ettirilebilir. Yukarıda örneğini verdiğimiz alt çenesi önde üst çenesi geride olan hastada, üst keserler geriye alt keserler ise öne hareket ettirilir. Bu amaçla bazı hastalarda üst çeneden diş eksiltilmesi gerekebilir. Ancak bunları söylerken bir genelleme yapmak yanlış olur çünkü tedavi planı her hastaya göre farklılık göstermektedir. Hekim, cerrahi öncesi ortodontik tedavinin yeterli olduğuna karar verdiğinde cerrahi işlem için planlama yapılır. Bu amaçla hem film hem de model cerrahisi gerçekleştirilir. Film cerrahisinde, hastadan elde edilen sefalometrik film üzerinde aynen ameliyat yapılıyormuş gibi, üst çene ve/veya alt çene hareket miktarları belirlenir. Bu işlem bilgisayar üzerinde de gerçekleştirilebilir. Çenelerin hareket miktarı belirlendikten sonra model cerrahisi gerçekleştirilir. Üst çene ameliyatının planlandığı bütün cerrahilerde, üst çene konumu, yüz arkı transferi ile ayarlanabilir artikülatöre taşınmalıdır. Yani üst çenenin uzaydaki konumu bir nevi robot çeneye transfer edilir. Üst çenenin daha önce film planlamasında belirlenen hareket miktarı bu robot çenede gerçekleştirilir ve üst çenenin bu yeni konumuna göre splint adı verilen bir plak yapılır. Eğer alt çene ameliyatı da planlanıyorsa, alt çenenin üst çenenin yeni konumuna göre belirlenen yeni konumu için de ikinci bir splint daha yapılılır. Ortognatik cerrahinin planlanması büyük önem taşır. Çünkü çenelerin hareket miktarları ve hareket şekilleri ezbere değil belirli kaidelere uyarak gerçekleştirilir. Aksi halde ameliyat sonrası geri dönüşler kaçınılmaz olur. Ortodontist tarafından yapılan bu splintlere göre cerrah ameliyat sırasında alt çene ve üst çeneyi konumlandırmaktadır.

Ortodontist cerrahi öncesi ortodontik tedavinin yeterli olduğuna kanaat getirdikten sonra cerrahi işlem için planlamaya geçilir. Öncelikle hastadan alınan lateral sefalometrik filmler üzerinde sefalometrik planlama yapılır. Bu planlama ile hangi çenenin hangi yönde ne miktarda hareket ettirileceği tespit edilir.


Sefalometrik planlamada belirlenen hareket miktarlarına göre “model cerrahisi” gerçekleştirilir. Üst çene ameliyatının planlandığı bütün durumlarda mutlaka yüz arkı transferi gereklidir. Yüz arkı transferi ile üst çene ayarlanabilir artikülatörde (bir nevi robot çene) konumlandırılır.


Öncelikle üst çenenin daha önce belirlenen miktar ve yöndeki hareketi artikülatörde gerçekleştirilir. Üst çenenin bu yeni konumuna göre bir splint oluşturulur. Eğer alt çene de cerrahi olarak hareket ettirilecekse alt çenenin hareketi de artikulatörde gerçekleştirilerek ikinci bir splint daha oluşturulur. Yüz arkı transferi, model cerrahisi ve splint yapımı büyük bir titizlikle yapılmalıdır. Çünkü ameliyat sırasında çeneler bu splintlere uygun olacak şekilde konumlandırılmaktadır.


2. Cerrahi işlem: Cerrah tarafından serbest hale getirilen çeneler ortodontist tarafından daha önce yapılan splintlere oturtularak konumlandırılır. Cerrah çeneleri bu yeni konumuna plaklarla sabitler. Ameliyatın süresi, ameliyatın tek çeneyi mi yoksa çift çeneyi mi ilgilendirdiğine göre değişiklik gösterir. Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirildiğinden hasta herhangi bir ağrı veya acı duymaz. Ameliyat sonrasında hastanın nasıl besleneceği ve ağız bakımını nasıl yapacağı hastaya ayrıntılı olarak anlatılır.


3. Cerrahi sonrası ortodontik tedavi ve tedavinin bitirilmesi: Alt ve üst dişlerin ideal biçimde kapanışlarının sağlanması amacıyla ortodontik tedaviye bir müddet daha devam edilir. Genellikle bu aşama 6 ay içerisinde tamamlanır.


Burada verdiğimiz bilgilerden de anlaşılacağı gibi, ortognatik cerrahi ciddi bir ekip çalışması gerektirir. Çenelerin ameliyatta konumlandırılması ezbere yapılmaz. Ameliyattan önce robot çenede gerçekleştirilen ameliyat simulasyonu ile oluşturulan splintlere göre yapılır. Ortognatik cerrahi ekibimizde ortodontist, çene cerrahi ve plastik cerrah yer almaktadır.

Diş sağlığı insanların önem vererek koruması gereken bir durumdur. Diş sağlığının korunması sonucunda elde edilecek sağlıklı bir ağız kaliteli ve yüksek standartlara sahip bir hayat yaşamanın ilk adımlarından biridir. Fakat birçok insan her zaman diş sağlığına gereken önemi vermeyebilir. En basit önlemlerden biri olan diş fırçalamak ve diş ipi ile dişlerin ve diş etlerinin aralarının temizlenmesi aksatılabilir. Kısa süre içinde diş sorunları görülmese de uzun vadede düşünüldüğünde bu aksatmalar diş çürümelerinden diş kayıplarına kadar çeşitli sonuçlar doğurabilir. Ağız bakımı yalnızca dişler ile ilgili değildir. Çene yapısının korunması da ağız sağlığını etkiler. Çene yapılarında bozukluklar ve sorunlar olan kişiler için doktorların tavsiye ettiği tedavilerden biri Antalya ortognatik cerrahi tedavi yöntemidir.

Ortognatik Cerrahi Tedavi Nasıl Yapılır?

Diş hekimlerinin çalışma alanlarından biri çene hastalıklarıdır. Bunun için ortodonti alanında uzmanlaşmış diş hekimleri insanların alt ya da üst çenelerinde görülebilecek çeşitli yapısal sorunların tedavi edilerek hastanın eski sağlıklı durumuna kavuşmasını sağlarlar. Çene sorunlarında uygulanan çeşitli yöntemler vardır. Tel tedavileri tıpkı diş bozukluklarında olduğu gibi çene bozukluklarında da düşünülebilir. Ancak bazı vakalarda diş hekimleri operasyon uygulama ihtiyacı duyabilirler. Çene düzeltmelerinde uygulanan ameliyat tekniklerinden biri ortognatik cerrahi tedavi olmaktadır. Bu operasyonlarda diş hekimleri bir estetik plastik cerrahi ile birlikte ameliyatı sürdürür. Hastanın rahatsız olmaması için bu operasyonlarda genel anestezi uygulanmaktadır.

Ortognatik Cerrahi Tedavi Sonrası Süreç Nasıl İşler?

Diş hekimi muayeneden sonra yapılması gereken tedavi süreci ile ilgili hastaya bilgi verir. Kimi zaman ortodonti tel tedavilerinin desteklenmesi için ortognatik cerrahi tedavi çeşitleri de uygulanabilir. Ancak operasyon tedavinin ilk başlarında yapılmaz. İlk önce ortodonti tedavilerinin yanıt vermesi beklenir. Daha sonra gerekli durumlarda operasyon hazırlıklarına başlanır. Operasyon tamamlandıktan sonra çene tedavisi bir süre daha devam edebilir. Ortodonti ve plastik estetik cerrahi uzmanlarımızdan oluşan doktor kadromuz ile çene sorunlarınız için sağlık merkezimizde hizmetinizdeyiz. Deneyimli ameliyat ekibimiz ve teknolojik ameliyat ekipmanlarımız ile çene bozukluklarınızın düzeltilmesi ve eski görüntüsüne kavuşabilmesi için çalışıyoruz.

Ortognatik Cerrahiyi Kim Yapar?

Antalya genelinde ve Türkiye genelinden Antalya’ya gelerek merkezimizi ziyaret eden hastalarımız için genellikle iskelet anomali durumlarının bulunduğu ve büyüme-gelişim döneminde ortaya çıkan ağız, yüz ve diş yapısındaki bozuk durumların düzeltilmesi için ortognatik cerrahi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu noktada ortognatik cerrahiyi kim yapar sorusu sorulduğunda, bu tedavi yöntemi için temel olarak öncelikle ortodontik tedavi sonrasında ise cerrahi yöntemlerinin uygulanması gerektiği için ortodontistler ve cerrahlar tarafından ortaklaşa bir çözüm oluşturulur. Bu tedavi yöntemi ile birlikte uygulama yapılması için hekimlerimiz hastaların yetişkin bir konuma gelmesini beklemektedir. Çünkü gelişim döneminde uygulanan tedaviler sonrasında ilerleyen dönemlerde tekrar istemeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Ortognatik Cerrahiyi Kim Yapar ve Nasıl Yapılır?

Ortognatik cerrahi yöntemlerinin uygulanabilmesi için öncelikle doktorlar tarafından cerrahi öncesindeki ortodontik tedavi yöntemleriyle ilk aşama oluşturulur. Ortodontik tedavi yöntemlerinde dişlerin hizalanması ve ideal bir konuma getirilmesi amaçlanır. Çok farklı uygulamalar ile birlikte ortognatik cerrahiyi kim yapar sorusu için ortodontik tedavi yöntemleri ile birlikte ilerleyen dönemde yapılacak uygulamaları ortaklaşa olarak hekimler gerçekleştirir cevabı verilebilir. Bu süreç içerisinde ikinci aşamada cerrahi ameliyatlar yer alır. Yine son aşamada cerrahi sonrasında uygulanması gereken ortodontik tedavi yöntemleri bulunur.

Ortognatik Cerrahiyi Kim Yapar ve Ameliyat Nasıl Yapılır?

Merkezimizde gerçekleştirilen ortognatik cerrahi ameliyatları, uzman hekimler tarafından gerçekleştirilirken bu ameliyatlarda dişlerin düzgün sıralanması ve çene kemiğinin ideal konumuna getirilmesi ana amaç olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle ortognatik cerrahiyi kim yapar sorusu için ortodontik tedavi uzmanları ile birlikte cerrahi ameliyatlar gerçekleştirecek uzmanlarımız beraber çalışarak, hastalarda öncelikle genel anestezi uygulaması sağlanır ve daha sonra hasta ağrı ya da acı hissetmeden kademeli bir ameliyat sağlanır.

Ortognatik Cerrahi Nedir?

Diş ve ağız sağlığı konusunda cerrahi tedavilerin oluşturulması için birçok farklı uzmanlık alanı oluşmuştur. Bu uzmanlık alanlarından birisi de ortognatik cerrahi adı verilen yani hem ortodontik hem de cerrahi tedavileri birleştiren bir alandır. Bu alanda hizmet vermekte olan uzman hekimler, hastanın büyüme ve gelişiminin tamamen sona ermesini bekledikten sonra sonucu kalıcı bir şekilde tedavi yöntemleri uygulayabilmektedir. Bu kapsamda Antalya ortognatik cerrahi nedir sorusuna yönelik olarak; ortodontik tedavi yöntemlerinin uygulanması ve daha sonrasında cerrahi ile birlikte tam bir sonucun elde edilmesi için kullanılan uzmanlık alanıdır, cevabı verilebilir.

Ortognatik Cerrahi Nedir ve Hangi Yöntemler Uygulanır?

Ortodontik tedavilerin ve cerrahi tedavilerin birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan uzmanlık alanında öncelikle dişlerin düzgün bir şekilde sıralanması ve daha sonrasında çene yapısının düzeltilmesi ile birlikte diş yapısının düzeltilmesi ve böylelikle de yüz yapısının düzeltilmesi hedeflenir. Hekimlerimiz ortognatik cerrahi nedir konusunda merak içerisinde olan hastalarımız için öncelikle ortodonti tedavisi uyguladıktan sonra cerrahi aşamalara geçer ve bu noktada çene ameliyatlarının yapılması ile birlikte yüz şeklinin doğru bir hale getirilmesi sağlanır. Hastalarımız, uygulanacak tüm tedaviler ve ameliyatlar konusunda geniş bir şekilde bilgi alabilmektedir.

Ortognatik Cerrahi Nedir ve Hangi Soruları Çözer?

Merkezimiz bünyesinde Antalya ilinde başvuru sağlayan tüm hastalarımız için uyguladığımız ortognatik cerrahi yöntemlerinde birçok hastalığın çözümünü oluşturabiliyoruz. Ana kapsamda ortognatik cerrahi nedir konusunda yüz, ağız ve diş bölgesinde bulunan iskelet ve ekleme dair ya da dişlere dahil bozuklukların düzeltilmesinde hedef alan ameliyatlar olarak açıklanabilecek bu cerrahi yöntem ile çene kayması, diş yanlış sıralanması ve yüz yapısındaki kaymalar çözülebilir. Tüm bu cerrahi işlemler, merkezimiz bünyesinde profesyonel ve tecrübeli hekimler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Antalya Ortognatik Cerrahi Ameliyatı

Antalya ortognatik cerrahi ameliyatı diş, çene ve yüz bozukluklarını tedavi eden ameliyattır. Diş, dişeti, çene kemiği yapısı sağlıklı olduğu sürece tedavi edilmesinde yaşın önemi yoktur. Her yaşta dişlerin yeniden düzenlenmesi ve konumlanması yapılabilir. Ancak çene bozuklukları hastanın yaşına göre tedavi içeriği değişebilir. 18 yaşını geçirmiş, alt üst çenesinden birisinin aşırı öne veya arkaya kayan hastalara yumuşak ve sert dokulara doğru anatomik yerlerine( alt ve üst dişlerin normal yerleri) dönebilmesi için yapılan müdahalelere ortognatik cerrahi adı verilir.

Antalya Ortognatik Cerrehi Ameliyatı Aşamaları

Antalya ortognatik cerrahi ameliyatı  3 aşamadan oluşur. Bunlar cerrahi öncesi ortognatik tedavi, cerrahi işlem, cerrahi sonrası ortognatik tedavi ve tedavinin bitirilmesidir. Bu cerrahi işlemlerde dişlerin düzgün sıralanması ve çene kemiğinin ideal konuma gelmesi amaçlanır. Genellikle alt dişler önde üst diler geride yapısal bozukluklar meydana gelir. Bu noktada cerrahi ameliyat yapılırsa çenenin işleyişinde aksaklıklar oluşabilir. Bu nedenle ortognatik mekaniklerle normal haline getirilir. Üst dişler geride önde alt dişler önde olduğu durumlarda farklı yönde çalıştığı için üst dişlerde eksiltme yapılabilir. Fakat her hastada bu uygulanmayabilir.  Öncelikle hekim ortognatik cerrahi işlem için plan yapar. Hem film çekilir hem de model cerrahisi yapılır. Çenenin filmi incelenerek hareket hali bir robota aktarılır. Üst çenenin yeni konumuna uygun splint ayarlanır. Eğer alt çene içinde ameliyat gerekliyse alt dişler içinde splint ayarlanır. Bu şekilde çenenin hareket miktarı ve şekilleri ezbere değil belirli kaidelere uyarak yapılır. Ortodontist tarafından yapılan bu splint ameliyat sırasında alt ve üst çeneyi konumlandırır. Üst çene ameliyatı planlandığı durumlarda mutlaka yüz arkı transferi gereklidir. Ameliyat yapılmadan önce hazırlanan splint robot çenede alt ve üst çenenin işleyişi işlenir. Ameliyatlar bu hazırlanan splintlere göre yapılır. İkinci işlem olan cerrahi işlemi ise hazırlanan splintleri çenenin yeni konumuna plakla sabitlenir. ameliyat genel enestesi olduğu için hasta ağrı ve acı  hissetmez. Son aşamada ise üst ve alt dişlerin ideal konumuna gelene kadar ortognatik işlemi devam eder. Genellikle 6 ay içinde tamamlanır.

Antalya Ortognatik Cerrahi Ameliyatında Verilen Hizmetler

Antalya ortognatik cerrahi ameliyatı hekimlerimiz planlayarak ve robotta deneyerek yaptığı için başarı oranı oldukça yüksektir. Gördüğünüz gibi ortognatik ameliyatı ciddi bir ekipman çalışması gerektirir, kesinlikle ezbere yapılmaz. Ortognatik cerrahi ekibimizde çene cerrahi, ortodontist ve plastik cerrah gibi alanlarında uzman doktorlar yer alır. Hastamızın iyileşme durumunu yakından takip ederek hizmet vermekteyiz.