Antalya Gömülü Diş Tedavisi

Gömülü dişler hastaların bildiklerinin aksine sadece alt ya da üst çenede yirmilik diş bölgelerinde yerleşmeye bilir. Çenenin çeşitli bölgelerinde çıktığı gözlemlenen gömülü diş vakaları da bulunmaktadır. Bu nedenle uygun yaklaşımların belirlenmesi için gömülü diş tedavisi Antalya, Ağız ve Çene cerrahi uzmanlarının muayenesi fazlası ile önemlidir.

Gömülü dişler genellikle doğal sürme zamanında sürmesi gerekirken sürememiş, diş eti ya da çene kemiği altında kalan dişlere denmektedir. 20 yaş dişleri,kanin(köpek) dişleri ve küçük azı dişleri de gömülü kalabilmektedir. Tel tedavisi ile yerine getirilemeyecek durumda olan gömülü dişler ise çene cerrahisi tarafından komşu dişlere zarar vermesi,enfeksıyon kaynağı olabilmesi gibi sebeplere yol açıp açmayacağı değerlendirilip operasyon ile alınmaktadır.

Gömülü Dişlere Neden Olan Faktörler

Gömülü diş çıkma vakti gelmiş olmasına rağmen ağızda yer alması gereken yerde olmayan dişlere denmektedir.Bu tür dişler çene kemiği içinde gömülü kaldıkları gibi, üzeri yumuşak doku ile kapalı bir şekilde olduğundan görülmeyen dişler de olabilmektedirler. Bazı gömülü dişlerin ise yarısı görülür, diğer yarısı ile diş eti altında kalan dişlerdir.Bu tarz dişler ise yarı gömülü diş olarak adlandırılır. Dişlerin gömülü kalmaları farklı etkenlere bağlı olmaktadır. Dişlerin gömülü olmalarına bazen bir faktör etki ederken, bazen de birden fazla faktör etki edebilir.
Gömülü dişlere neden olan faktörlerden bazıları ise şu şekildedir;
• Komşu dişlerin yer değiştirmesi ile dişin önünün kapanması,
• Genetik etkenler
• Çene darlığı nedeni ile yer darlığının oluşması,
• Dişlerdeki enfeksiyonların tedavi edilmemesi durumunda altlarda oluşan iltihabın sürmeyi durdurması
• Farklı dişlerde gömülü kalmaya rastlanmaktadır. Bununla birlikte genellikle alt ve üst 20 yaş dişleri, kesici dişlerde daha çok gömülü diş sorunu yaşanmaktadır.

gömülü diş tedavisi antalya
gömülü dişlerin tedavisi

Gömülü Diş Ameliyatı ve Tedavi Süreci

Hastanın beslenme fonksiyonlarını etkileyecek bir bölgede ya da diş ve yüz estetiğini olumsuz yönde etkileyecek durumda olan gömülü dişleri gömülü diş tedavisi Antalya ortodontik açıdan değerlendirilmekte ve tedavi edilmektedir.

Bu şekilde gömülü diş ile ilgili sorunlar ortadan kaldırılmakta ve estetik kaygılar giderilmektedir. Sayın Ortodonti olarak Antalya gömülü diş tedavisi ameliyatlarında, dişin yer aldığı bölgeye lokal anestezi uygulayarak diş etrafındaki kemikleri kaldırıp gömülü dişleri çekmekteyiz.

Diş çekiminin ardından dikiş atılarak yaranın iyileşme süresi başlatılmaktadır. Yaklaşık olarak 7 ile 10 gün sonra dikişler alınır ve tedavi sonlandırılır. Ameliyatı gerçekleştiren diş hekiminin gerek duyduğu taktirde operasyonun sonunda antibiyotik ya da ağrı kesici tedavisi önerilmektedir.

Gömülü diş tedavisi Antalya, gömülü diş tedavilerinde ameliyatın başarılı geçmesini sağlayan en önemli faktör, bölgenin anatomik yapısının iyi değerlendirilmesi ve ameliyat sırasında uygun anestezinin uygulanmasıdır.

Böylelikle ameliyat sırasında acı hissedilmeyecektir. Sayın Ortodonti adı ile Antalya gömülü diş tedavisi hizmeti veren diş polikliniğimiz gömülü diş tedavisi hizmetini başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir.

gömülü diş tedavileri antalya

Gömülü Diş Tedavisinden Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gömülü diş tedavisinin ardından gelen süreç içinde yapılacak olanlar, gömülü diş operasyonları kadar önemlidir. Aşağıda belirmiş olduğumuz hususlar, gömülü diş operasyonunun ardında dikkat edilmesi gereken tavsiyelerdir;

• İlk 24 saat içinde operasyonun gerçekleştiği taraf ile yemek yenmemelidir.
• Ameliyatın ardından dişin olduğu bölgeye konan tampon yaklaşık yarım saat içerisinde çıkartılmalıdır.
• Çıkarılan tamponun yerine doktor tarafında söylenmediği sürece hiçbir şey koyulmamalıdır.
• Gömülü diş tedavisinin ardından ilk 2 saat hiçbir şey yenip içilmemelidir.
• 2 saatin ardından ise sadece yumuşak gıdalar, çoğunlukla sıvı ağırlıklı öğünler tüketilmelidir.
• Söz konusu sigara kullanımı ise en az 24 saat ara verilmelidir.
• İlk iki gün küçük sızıntılarda kanama olması normaldir.
• Gömülü dişin çekildiği kısma operasyondan sonra dışarıdan buz torbası ile soğuk kompleks uygulanmalıdır.

Yukarıda belirttiklerimiz dışında şiddetli ağrılar, aşırı şişlikler ve ani beklenmedik kanamalar olması durumunda diş hekimine haber verilmelidir. Operasyonun ardında kanama, ağrı ve şişlik kısmen olsa da beklenmedik durumların oluşmasının ihtimali de göz ardı edilmemesi gerekenler arasındadır.

Gömülü Diş Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Gömülü Diş Nedir?

Gömülü diş ya da gömük diş ağızda çıkması gereken yere çıkma zamanı geçmesine rağmen çıkamamış dişlere gömülü diş denir. Gömülü dişlerin hepsi çene kemiğinin içinde kalabilir. Bunun yanı sıra doğru yerde olup üstlerinde yalnızca yumuşak doku olduğundan da görünmeyebilirler. Dişlerin bir bölümünün ağızda görülüp kalan bölümün diş etinin altında kaldığı dişlere de yarı gömülü dişler denilmektedir.

Dişler Neden Gömülü Kalır?

Dişlerin gömülü kalmasına etki eden pek çok faktör bulunmaktadır. Etki eden faktörlerin bazen bir tanesi, bazen de birden fazlası aynı anda etkili olabilir. Dişlerin gömülü kalma nedenleri arasında genetik faktörler, komşu dişlerin yer değiştirerek dişin önünü kapatması ve çene darlığından dolayı ağızda yer olmaması dişlerin gömülü kalmasında etkilidir. Ayrıca sürme zamanı gelen dişlerin üstünde yer alan süt dişlerinin tedavi edilmeyen çürüklerinden dolayı altlarında meydana gelen enfeksiyonun yani iltihabın sürmeyi etkilemesi sayılabilir.

Hangi Dişler Daha Çok Gömülü Kalır?

Hangi dişlerin gömülü kalacağı kişiden kişiye değişmektedir. Ancak sık olarak alt yirmi yaş dişi, üst yirmi yaş dişi ve 3. kesici dişler yani kanın dişi ve köpek dişleri en fazla gömülü kalan dişlerdir. Belirtilen dişlerin haricindeki dişlerde de gömük kalma vakaları mevcuttur.

Gömülü Dişler Nasıl Tedavi Edilir?

Gömülü dişler bireyin estetiğini ve fonksiyonu etkileyecek bir kısımda ise kesinlikle ortodontik bakımdan değerlendirilmeli ve mümkünse ortodontik tedavi ile yerine getirilmelidir. Ortodontik tedavi sayesinde gömülü dişin eksikliğinden meydana gelebilecek estetik ve fonksiyonel problem ortadan kalkar. Böylelikle gömülü dişin oluşturabileceği olası zararlar da ortadan kalkmış olur.

 

Gömülü diş ortodontik açıdan hareket ettirilemeyecek konum ve durumda ise alternatif tedaviler uygulanabilir. Uygulanacak tedaviler, dişin cerrahi yöntemle çekilmesi, rutin aralıklarla takip edilmek koşulu ile yerinde bırakılması olabilir.

Gömülü Dişler Nasıl Çekilir?

Gömülü dişlerin çekim aşamasında, pek çok değişik durum söz konusudur. Bu farklı senaryolar için, farklı tedavi süreçleri bulunmaktadır. Başka dişlere etki durumları, gömülü dişlerin kemik içerisindeki giriş seviyeleri, dişin anatomik olarak sahip olduğu bir şekil bozukluğu olup olmaması gibi durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun haricinde dişin çevresindeki dokuda oluşabilecek olası hasarlar da dikkate alınır ve buna göre lokal anestezi uygulaması yapılabilir.

Bu tedavi süreçlerine ek olarak, uyku halinde de gömülü dişlerin çekimi yapılabilir. Genç yaşta iken gömülü dişlerin alınması, tercihen daha doğru bir durumdur. Akut enfeksiyon durumunun olmaması ve iyileşme sürecinin, ileri yaşa göre daha hızlı olduğu genç yaşlar, gömülü diş tedavisi için daha idealdir.

Gömülü Dişler Alındıktan Sonra Ağrı, Şişlik ve Morarma Olur mu?

Gömülü diş tedavisinin sonucunda, dişin etrafındaki dokulara çeşitli baskılar uygulanabildiği için şişlikler, yer yer morarmalar ve ağrılar olmaktadır. İlk dönemde, bu tür durumlar normal görülmektedir ve iyileşme sürecinin bir parçası olarak karşılanmaktadır. Fakat morarma, şişme ve ağrılar artarak, ara vermeden devam ediyorsa doktorunuza bu konu ile alakalı bilgi vermek gerekebilir.

Bu ağrıları minimuma düşürmek için, buz kompres uygulaması tercih edilmektedir. Diş ağrılarına karşı ise çözüm olarak tedavi süreci için verilen ilaçları eksiksiz ve rutin bir biçimde almak gerekmektedir. Doz ve saat olarak, ağrı kesicilerin uygun biçimde alınması gerekmektedir.