Uzman Doktor Gültekin Onat

Uzman Dr. Gültekin ONAT

Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı: Gültekin ONAT
Uyruğu: T.C.
Doğum Tarihi ve Yeri: 15 Eylül 1994, Seyhan
Medeni Durumu: Evli
Yabancı Dil: İngilizce
Eğitim Bilgileri
Derece
Uzmanlık Eğitimi
Y üksek Lisans
Lise
Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

1-Multıdıscıplınary Approach To The Patıent Wıth Cleıdocranıal Dysplasıa: Case Report Gültekin Onat, Onur Yılmaz, Javid Ikhtiyarov, Buket Pala Mutlu, Yavuz Tolga Korkmaz

Turkısh Assocıatıon Of Oral And Maxıllofacıal Surgery 26th Internatıonal Scıentıfıc Congress 28th Aprıl – 02nd May 2019, pp-165.

2-Reconstruction of Pleomorphic Adenoma in Maxilla Posterior Region with Musculomucosal Flap
Hüseyin Yalçınkaya, Gültekin Onat, Nejdet Koçak, Onur Yılmaz

Turkısh Assocıatıon Of Oral And Maxıllofacıal Surgery 28th Internatıonal Scıentıfıc Congress 14th- 18th November 2021 op-050.

3- Rehabilitation Of Atrophic Jaws With All On Four Concept: A Case Report Gültekin Onat, Javid Ikhtiyarov, Onur Yılmaz

Turkısh Assocıatıon Of Oral And Maxıllofacıal Surgery 28th Internatıonal Scıentıfıc Congress 14th- 18th November 2021 pp-003.

Kurum

Mezuniyet Tarihi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hek. Fak. Çukurova Üniversitesi Diş Hek. Fak.
Adana Anadolu Lisesi

2018-2022 2017 2012

4- Treatment of Recurrent Mandibular Angle Fracture: Case Report Cavad Bahtiyarlı, Gültekin Onat, Fatih Girgin, Efe Can Sivrikaya

Turkısh Assocıatıon Of Oral And Maxıllofacıal Surgery 28th Internatıonal Scıentıfıc Congress 14th- 18th November 2021 pp-0012.

5- Treatment of maxillofacial trauma: Case Report Ayşenur Sakal, Gültekin Onat, Halenur Var, Onur Yılmaz

Turkısh Assocıatıon Of Oral And Maxıllofacıal Surgery 28th Internatıonal Scıentıfıc Congress 14th- 18th November 2021