Ortodontik tedavi gören hastalarda ark teli bağlama teknikleri

Ortodontik tedavi gören hastalarda ark teli bağlama teknikleri

Archwire ligation techniques, microbial colonization, and periodontal status in orthodontically treated patients.

Ortodontik tedavi gören hastalarda ark teli bağlama teknikleri: Son yıllarda florid salan elastomerik modüller ve klorhexidinin palk birikimini azalttığı düşünülmektedir. Sabit ortodontik apareyler bakterial kolonizasyon için yeni retansiyon alanları oluşturur ve streptococcus mutans ve laktobacilli sayısı ve yüzdesinde artışa neden olur.

Çalışmada 21hasta incelenmiştir. Bütün hastalar daimi dentisyondadır ve oral hijyen motivasyonu verilmiştir. Çalışmanın 3 ay öncesine kadar antibiypotik kullanan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Hastalardan çalışma periodu sırasında diğer oral hijyen ürünlerinden uzak durmaları istenmiştir. Hastanın sağ tarafındaki braketler elastomerik halkalarla bağlanırken sol tarafındakiler paslanmaz çelik tellerle bağlanmıştır.Mikrobial ve periodontal kayıtlar bondlamadan önce (T0), bir hata sonra (T1) ve bondlamadan 5 hafta sonra alınmıştır (T2). Üst 2, premoların labial yüzeylerinden alınan örnekler mikrobiyolojide incelenmiştir. Bütün bondlanan maksiler dişlerden periodontal ölçümler alınmış ancak sadece 2.premolar skorları dikkate alınmıştır. Gingival ındeks (GI), bonded braket plak indeks (BBPI), Sondlamada kanama (BOP) değerleri ve cep derinliği (PD) değerleri periodontal değerlendirme amacıyla kullanılmıştır.

Forsberg ve ark

8155-distelifircalamaForsberg ve ark oral hijyeni yetersiz olan hastalarda elastomerik halkaların kullanılmaması gerektiğini çünkü bunların braketlere komşu diş yüzeylerinde plak birikimini belirgin biçimde arttıracağını ve çürük ve gingivitis oluşumu için predispozan faktör olacağını bildirmiştir. Bu çalışmada üst 2. premolarlardan örnek alınmıştır çünkü posterior dişler plak birikimine daha yatkındır. Çalışma 5. haftada sonlandırılmıştır çünkü daha uzun gözlem periodları kooperasyon, oral hijyen motivasyonuve diat alışkanlıkları değişebilir. Çalışmamızda elastomerik halkalarla bağlanan dişlerde daha fazla sayıda mikroorganizma bulunduğunu ancak bunun istatistiksel olarak belirgin olmadığını ve gözardı edilebileceğini göstermektedir.

Periodontal değerlendirme sonuçlarına göre ise GI değerleri T1-T2 arasında belirgin artış göstermesine rağmen sonuç değerlerin halen normal sınırlarda olduğunu göstermektedir. BBPI değerleri bonded dişlerde T0-T1 ve T0-T2 arasında belirgin biçimde artmaktadır. Bu da çok sayıda çalışma ile uyumlu olarak sabit ortodontik apareylerin plak hacminde artışa yol açtığını göstermektedir. Bonded dişlerin PD değerlerinde ise önemli farklılık gözlenmemiştir. İncelenen bireylerde kanama skorlarında farklılık gözlenmemiştir. Bu da çalışmanın kısa dönemli olmasından kaynaklanabilir.

GI, BBPI VE PD değerleri elastomerik ve metal ligatur tarafları arasında hiçbir dönemde farklılık göstermemektedir. Taraflar arasındaki tek fark T2 de elastomerik halkalarla bağlanan dişlerde metal ligaturle bağlananlara göre daha fazla kanama tespit edilmesidir (BOP). Bunun bir açıklaması elastomerik halkalar çevresindeki plak miktarının artışıdır. Elastomer ve çelik ligatur tellerinin yüzey özellik farkları da bir faktör olabilir. Bu yüzden ağız hijyeni kötü olan hastalarda elastomerik halka kullanımı önerilmemektedir.

Sonuç Olarak

  • Sabit ortodontik apareyler s.mutans ve lactobacilli kolonizasyonunu arttırmaktadır.
  • Plak hacmi ve gingivitis de tedavi ile artarken kanama ve cep derinlikleri ilk 5 haftalık tedavide aynı kalmaktadır

About the Author :

Yorum Bırak

Bizi Arayın

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH