Nonsurgical management of the anterior openbite: a review of the options

Nonsurgical management of the anterior openbite: a review of the options

Nonsurgical management of the anterior openbite: a review of the options: Kapanışın gerçek miktarı fasial yükseklikle ilişkili değildir. Betzenberger ve ark.büyüyen high angle vakaları incelemeiş ve bireylerin %80 inde normal overbite veya derin kapanış tespit etmiş, sadece %20 sinde açık kapanış tespit etmiştir. Bu yüzden sadece iskeletsel patern açık kapanış tespitinde yeterli değildir. Nahoum dental ve iskeletsel açık kapanışın ayırt edilmesinde üst ön yüz yüksekliği/ alt ön yüz yüksekliği oranı 0,650 den azsa ve dişsel açık kapanış mevcutsa konvensiyonel ortodontik tedaviyle sonuç almak zordur.

Tedavi seçenekleri

Dental Open bite

Sarver ve Weissman çekim ve retraksiyonla erişkin open bite tedavisi için uygun bireylerin 1. protruze maksiler veya mandibuler keserlere sahip olması 2. gülerken çok az veya hiç diş eti görüntüsünün bulunmaması 3. normal kraniofasial patern 4. İstirahat sırasında üst keserlerin 2-3 mm den fazla görülmemesi gibi özelliklere sahip olmaları gerektiğini bildirmişlerdir.

İskeletsel açık kapanış

  • Üst posterior dişlerin ekstruzyonunun engellenmesi
  • Alt keser erüpsiyonunun engellenmesi
  • Spee eğrisi idamesi veya oluşturulması
  • Posterior ekstruzyona neden olduklarından Class II ve Class III elastiklerden kaçınılması
  • Keserler kompanzasyon için genellikle zaten overerüpte olduklarından anterior vertikal elastiklerden kaçınılması
  • Eğer çekim yapılacaksa daha posterior daha iyidir. Endikasyon varsa molar çekimi yüz yüksekliğinin azaltılmasında etkili olabilir. Molarların 1mm vertikal intruziv hareketinin mandibulanın ant rotasyonu ile kapanışı 3mm örteceği bildirilmiştir.

 

İmplantlar

 

 

Intruzyon mekanikleriyle birlikte ossseointegre implantlar posterior dişlerin ekstruzyonunu engellmek için başarıyla kullanılmıştır. Titanium miniplaklar da immobil ankraj sağlamaktadır. Bu yolla molarlarda 3-5 mm intruzyon sağlanmış ve okluzal düzlemin anterior rotasyonu tespit edilmiştir.

Multiloop Edgewise Ark Teli Tekniği

Bu teknikte ,016 x ,022 kalınlığında multilooplu ark teli ve anterior elastikler kullanılarak molar intruzyonu ve smultene keser ekstruzyonu sağlanmaya çalışılır. Bu tekniğin iskeletsel paterni minimal etkilediği bildirilmiştir. Bu teknikle özellikle alt post diş intruzyonu sağlanır.

Pasif posterior bite bloklar

İki modifikasyonu iskeletsel tedavide kullanılmıştır. Spring-loaded ve magnetli olanlar. Simante edilmiş magnetlerin SLPBB ye göre ortalama 2 kat daha etkili olduğu bildirilmiştir. Overbite da 3mm (Magnet) ve 1,3 mm (SLPBB) düzelme elde edilmiş. Bu ilerlemenin molar intruzyonu ve artmış ön erüpsiyonla mandibulanın anterior rotasyonuna yol açtığı düşünülmektedir. Benzer sonuçlar HPHG+biteblok kombinasyonunda da elde edilmiştir.

Fonksiyonel apareyler

Bazıları FR4 apareyinin etkili olacağını düşünse de Haydar ve Enacar belirgin iskeletsel etki bildirmemiştir. Erbay ve ark ise yukarı ve ileri mand rotasyonla iskeletsel openbite tedavisinin başarıyla yapılacağını bildirmektedir. Openbite aktivatörünü inceleyen Weinback ve Smith açık kapanışta ortalama 1,3 mm azalma olduğunu Maksiler molarların erüpsiyonunun engellendiğini ancak mandibuler molarlarda çok az etki oluştuğunu bildirmiştir. Çalışmanın sonucuna göre büyümesi devam eden hastalarda bu yöntem faydalı olabilir.

Aktif Vertikal Corrector

Hem erişkinde hem de çocuklarda kullanılabilmesine rağmen çocuklarda daha hızlı sonuç elde edilebilir. Barbre ve Sinclair ortalama yaşı 10 yıl 8 ay olan 25 hastada AVC kullanmış ve dişlere simante edilen apareyin ortalama 7,7 aylık tedavi periodu sonunda kapanışta 3,2 mm düzelme görüldüğünü bildirmişlerdir. Bu değişiklik maksiler ve mandibuler molar intruzyonu ve belirgin üst keser retraksiyonu ve erüpsiyonu ile elde edilmiştir.

Vertikal Çenelik

Pearson vertikal çeneliğin mandibuler düzlem açısı ve yüz yüksekliğinin azaltılmasında etkili olduğunu bildirmiştir.

Glossektomi

Eğer dil boyutu çok büyükse dil boyutu cerrahi olarak küçültülebilir.

Retansiyon

Lopez-Gavito’nun açık kapanış ortodontik tedavisi ve Denison ve ark. cerrahi tedavisi ile ilgili uzun dönem sonuçlar relapsin %25-42,9 oranında değiştiğini bildirmektedir. Denison ve ark relapsin iskeletsel değişikliklerden değil dentoalveoler değişikliklerden kaynaklandığını bildirmiştir. Özellikle büyümesi devam eden hastalarda okluzyonu örten retainerlar molarların daha da erüpte olmasını engelleyebilir. En önemlisi ise etiyolojik faktör eliminasyonudur.

About the Author :

Yorum Bırak

Bizi Arayın

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH