Keser diş bölgesine maksiller kanın diş transpozisyonu

Keser diş bölgesine maksiller kanın diş transpozisyonu

Maxillary canine transposition to incisor site: a rare condition.

Keser diş bölgesine maksiller kanın diş transpozisyonu: Diş transpozisyonu aynı quadrandaki iki komşu dişin pozisyonel değişikliği olarak tanımlanır. Dişlerin hem kronları hem de kökleri yer değiştirirse complete sadece kronları yer değiştirip kökleri normal pozisyonlarında kalırlarsa incomplete transpozisyon olarak adlandırılırlar. Transpozisyonlar maksillada daha yaygındır ve daimi kanin en sık karşılaşılan diştir. Saphira ve Kuftinec bunu kaninin uzun süren gelişim perioduna ve uzun erüpsiyon yoluna bağlamışlardır. Transpozisyonlar kızlarda daha sık görülürler, sol tarafta daha çok görülürler. Kama şekilli veya eksik lateraller, süt kanin retansiyonları, malpoze komşu dişler ve rotasyonlar gibi diğer anomaliler de transpozisyonlara sıklıkla eşlik ederler.

Etiyolojik faktör olarak; travma, gelişen diş tomurcuklarının pozisyon değişikliği, mekanik interferanslar ve keserlerin erken kaybı düşünülmüştür. Literatürde 6 çeşit transpozisyon tanımlanmıştır. Bunlar;

  1. maksiller kanin-1.premolar
  2. maksiller kanin-lateral
  3. maksiller kanin-1.molar bölgesi
  4. maksiller lateral-santral
  5. maksiller kanin-santral
  6. mandibuler lateral-kanin

tooth acheMaksiller kanin-santral transpozisyonları nadiren görülmektedir ve erken santral kaybıyla fırsatçı kanin migrasyonu sonucu olduğu düşünülmektedir.

Çalışmada 10 yaş 6 aylık kız çocuğu olan HÖ, 1,5 yaşındayken alveoler travma geçirmiştir. 7 yaş 6 aylık iken gömülü kalan sol santral cerrahi olarak çekilmiştir. Sol kanin ise 10 yaş 6 aylıkken sol santral yerine tamamen sürmüştür. İlginç bir şekilde il kayıtta kanin pozisyonu normalken santralin çekilmesinden 2,5 yıl sonra santral bölgesinden sürmeye başlamıştır.

İkinci vaka ise 44 yaşında bir erkektir. Anamnezinde 20 yaşındayken santralinin mobilite yüzünden kaybedildiği bildirilmiştir. Maksiller sol kaninin keser bölgesine ektopik erüpsiyonu tespit edilmiştir.

Peck ve Peck maksiller kanin-santral transpozisyonunun diş kaybı sonucu oluştuğu fikrindedir. Bu çalışmada da her iki vakada santral kaybı mevcuttur. Bu yüzden santral keserin erken kaybından sonra maksiller kaninin periodik kontrolü önem taşımaktadır. Daimi santral kesicinin kaybından sonra süt kaninin interseptif olarak çekimi daimi kaninin normal pozisyonunda sürmesini sağlayabilir. Süt dentisyondaki travma sonrasında daimi diş erüpsiyonunda bozukluk oluşabilir. 1. vakada travma hikayesi mevcuttur.  

About the Author :

Yorum Bırak

Bizi Arayın

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH