Kemik Oluşumu

Kemik oluşumu

Kemik oluşumu, İster prenatal, ister postnatal dönemde olsun, 2 tür kemikleşme söz konusudur. 1. Intramembranöz (zarsal, direkt, desmal) 2. Enkondral (kıkırdaksal, indirekt). Her iki türde de kemiği osteoblastlar meydana getirir. Osteoblastlar önce bir organik matriks (osteid) salgılar ve sonra bu organik matriks kalsifiye olarak kemik meydana gelir. Organik matriksin kalsifiye olmasıyla hapsolan osteoblastlar olgun kemik hücrelerine yani osteositlere dönüşür. Prenatal oluşan ilk kemik ince süngerimsi kemiktir. Bu kemikten ihtiyaca göre kompakt veya yine süngerimsi kemik yapılır. Kemiğin erimesini ise çok çekirdekli dev hücreler olan osteoklastlar gerçekleştirir.

Intramembranöz Kemikleşme

Prenatal dönemde ilk defa kemik oluşumu başlayacak bölgede mezenkim yoğunlaşır ve farklılaşarak osteoblastları meydana getirir. Osteoblastlar önce organik matriks salgılar sonra bu organik matriks kalsifiye olur ve direkt kemikleşme meydana gelir. Bilindiği gibi kemiklerin dış yüzeyini periosteum iç yüzeyini ise endosteum denilen bağ dokusu zarı örter. Bu zarlardan ayrışan osteoblastlar kıkırdak taslak olmaksızın doğrudan doğruya kemik dokusu meydana getirir. Bu intramembranöz kemikleşmedir. Kemiğin dış yüzeyinde yeni kemik periosteumdaki osteoblast faaliyeti ile oluşur. Ve buna periosteal veya apozisyonel büyüme adı verilir.

Enkondral Kemikleşme

sdas

Prenatal dönemde mezenkim hücrelerinden önce bir kıkrdak dokusu farklılaşır. Buna primordial kıkırdak denir.Kıkırdak taslak oluştuktan sonra kalsifiye olan kıkırdak eritilip yok edilerek yerine yeni kemik yapılmasıdır. Yani, kıkırdaktan kemik oluşmamaktadır. Kol, bacak, el ve ayak parmak kemikleri gibi uzun kemikler ile kafa kaidesi kemikleri ve alt çene kondili enkondral kemikleşmeyle meydana gelir.

Kemikleşme Merkezleri

Bir kemiğin prenatal dönemde oluşumu birkaç kemikleşme merkezinde başlayabilir.Bu birkaç merkezdeki kemik oluşumu hızla yayılarak birbirleriyle birleşmekte ve bir kemiği oluşturmaktadır. Çeşitli değişik kemikleşme merkezlerinden oluşan kemik parçacıklarının birleşerek bir kemiği meydana getirmesi doğumdan önce olabildiği gibi doğumdan sonra  da olabilmektedir. Yeni doğmuş bir bebekte baş ve yüz iskeletinde 45 adet kemik varken erişkinde 22 adet kemik vardır. Oksipital kemik 6 yaşında tek bir kemik haline gelir. Mandibula da doğumda iki ayrı kemik parçası iken 1 yaşında tek bir kemik haline gelir.

Kondrokraniumun oluşumu

Kondrokranyum başın iskelet taslağını oluşturur. Fötal hayatın 2. ayı içinde oluşmaya başlar ve bu kıkırdak yapı içindeki kemikleşme ile kafa ve yüzün bazı kemiksel yapıları oluşur. Kondrokranyumda yer alan kondrosfenoid, kondroetmoid, orbital ve temporal kıkırdaksal kanatlar, ağız boşluğunun kıkırdaksal taslağını yapmış olurlar. Yine meckel kıkırdağı kondrokranyumdan uzantı şeklinde oluşur.

Kafa kubbesinin prenatal gelişimi

Kafa kubbesini oluşturan kemikler; frontal kemik, parietaller, oksipital ve temporal kemiklerin squomaları ve sifenoid kemiğin büyük kanatlarıdır. Bu kemiklerin hepsi direkt yolla kemikleşirler. Frontal kemikte prenatal dönemde iki farklı kemikleşme merkezi oluşur. Buna bağlı olarak frontal kemik prenatal dönem ve doğumda iki farklı kemik halinde olup aradaki sutura 2 yaşına doğru birleşerek kapanır.

Kafa kaidesinin Prenatal gelişimi

Kafa kaidesi kondrokranyumun bu bölgesini oluşturan kısmının tamamen enkondral kemikleşmesi ile meydana gelir. Ancak kafa kaidesi orta hattında kemik kısımlar arasında primer kıkırdağın kemiğe dönüştüğü enkondral kemikleşme sonunda bazı kıkırdak artıkları kalır. Bunlara sinkondrozisler adı verilir. Fötal ve erken postnatal dönemde faaliyet gösterirler.

Mandibulanın Prenatal kemikleşmesi

Mandibulanın çok büyük bir bölümü intramembranöz, küçük bir bölümü ise enkodral kemikleşir. Şekil 13a ve 13b de görüldüğü gibi Meckel kıkırdağı bir baston gibi mandibula oluşumuna destek oluşturarak rehberlik yapar.

gre

Fakat Meckel kıkırdağı kemikleşerek mandibula oluşumunu sağlamaz. Mandibula meckel kıkırdağının dış yüzünde kemikleşir. Kmikleşme önce foramen mentale bölgesinde intramembranöz olarak başlar. Mandibulanın büyük kısmı inramembranöz kemikleştikten sonra sekonder kıkırdaklar ortaya çıkarak, intramembranöz kemikleşme devam ederken, bu sekonder kıkırdaklardan de enkondral kemikleşme meydana gelşir.

htrr

Alt çenenin simfisis bölgesinde ayrı bir çeneucu kemikleşme merkezi oluşur. Yeni doğanda alt çene sağ ve sol tarafta iki ayrı kemik parçasıdır. Doğumdan sonra 1 yaşında tek kemik halini alır. Ramus bölgesinde sağ ve solda üçer adet sekonder kıkrdak kütlesi oluşur. İlk oluşanı ve en iri olanı 3. ayda oluşan kondil kıkırdağıdır. Şekil 14 te görüldüğü gibi kondil kıkırdağının 4 te 3 ü doğumdan önce enkondral olarak kemikleşir. Yalnız eklem tarafındaki kısmı şerit şeklinde kemikleşmeden kalır. Bu kondil kıkırdağı doğumdan sonra da uzun süre çocuğun büyümesi bitinceye kadar alt çenenin enkondral kemikleşme ile büyüme ve gelişimini sağlar. Diğer sekonder kıkırdaklar ise prenatal 4. ayda ortaya çıkan koronoid ve gonial kıkırdaklardır. Bu bölgelerdeki enkondral kemik yapımı doğumdan önce sona erer ve kemikleşerek ortadan kalkarlar.

Maksillanın Prenatal kemikleşmesi

Premaksilla medial nasal procesten meydana gelmektedir. Geri kalan kısmı ise mandibuler brankial arkın maksiler çıkıntısından oluşmaktadır. Maksillanın kemikleşmesi buna uygun olarak ön ve arka iki kemik merkezinden başlamaktadır ve tamamıyla intramembranözdür.. Maksillanın kemikleşmesi mandibulanın kemikleşmesinden 1 hafta sonra başlar (7 haftalıkken).  Önce maksillanın dış yüzü kemikleşmekte sonra kemik oluşumu diş tomurcukları arasından geçerek alveolleri birbirinden ayırmakta ve sert damağı oluşturmaktadır.

ytrewmvccx

 

About the Author :

Yorum Bırak

Bizi Arayın

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH