İmplantlar

Dental implantlar çene kemiklerinde eksik olan dişlerin yerini tutan yapay köklerdir.
Eksik olan dişlerden dolayı o bölgede oluşan fonksiyon veya estetik noksanlığını gidermek amacıyla uygulanır.
Günümüzde kullanılan implantlar genellikle titanyumdan oluşmaktadır. Titanyum doku dostu bir materyal olduğu için vücut tarafından kabul edilebilirliği çok yüksektir.
Tek veya çoklu diş eksikliklerinin tedavisinde günümüzdeki en iyi seçenektir.
Son yıllardaki teknolojik gelişmeler sayesinde implant dizaynları ve yüzey özellikleri çok gelişmiştir, bu da uygulanan implantların başarı oranını ciddi şekilde arttırmıştır.

Avantajları nelerdir:

Tek diş eksikliklerinde komşu dişlere herhangi bir işlem yapmaya gerek olmadan mevcut boşluğun doldurulmasını sağlar.
Total dişsizlik vakalarında hareketli protez kullanımından sabit protez kullanımına geçiş sağlayabilmektedir.
Hareketli protez uygulamasının kaçınılmaz olduğu vakalarda ise hareketli protezlerle bağlantı sağlanarak protezin hareket etmesine engel olmaktadır.
Arka bölgelerde diş kayıplarının yaşandığı durumlarda sabit protez yapılma şansını sağlamaktadır
Bu avantajların doğal sonucu olarak hastanın sosyal hayattaki konforu üst sınıra çıkmaktadır.

Nasıl Uygulanır:

Diş eksikliğinin olduğu bölge veya bölgelerde öncelikle implant uygulaması için yeterli kemik yüksekliği ve genişliğine sahip olup olmadığı radyolojik tetkikler sonucunda ölçüm yapılarak karar verilir. Eğer yeterli kemik alanına sahip değilse ilave cerrahi işlemler ile öncelikle yeterli kemik seviyesini elde etmek için bazen yapay kemik tozları ile bazende hastanın kendi kemiğinden elde ettiğimiz kemik greftleri ile kemik hacmini arttırdırdıktan sonra implant uygulama safhasına geçeriz. İlk opersyondan sonra bekleme süresi yapılan cerrahi işleme ve arttırılan kemik hacmine bağlı olarak 4-9 ay arasında bekleme süresi gerektirebilmektedir. Daha sonra implantların uygulanmasıyla beraber yapılan planlamaya bağlı olarak anında diş uygulama şansı olabilmektedir. Risk taşıyan durumlarda ise 3-6 ay arasında implantın kemik ile osteoentegrasyonu yani kemik ile bağlanması beklenmektedir.
Çoğunlukla lokal anestezi altında gerçekleştilen implant opersyonları düşünüldüğünün aksine hastayı çok zorlayan operasyonlar değildir, ancak dikkat edilmesi gereken bazı durumlar söz konusudur.
Ağız hijyeni implant uygulaması sırasında ve sonrasında hem yara yerinin hızlı iyileşmesi hem de protetik tedavi bittikten sonra uzun yıllar kullanımı için şarttır.
İmplant operasyonundan sonra mutlaka antibiyotik kullanımı gereklidir. Hastaların büyük bir kısmı ağrıyı enfeksiyonla bir tutup ağrı olmadığı veya geçtiği zaman antibyotik kullanımının gerekli olamdığı yanılgısına düşerler, implant operasyonundan sonra hekimin tercih ettiği antibiyotik bitene kadar kullanımı gereklidir, ağrı kesiclerde ağrı olamsa da 2 gün kullanımı hastanın işlem sonrasındaki konforu için uygundur.

İmplant uygulaması hangi durumlarda söz konusu değildir;
-Radyoterapi ve kemoterapi gören kanser hastaları
-Uzun süre kortizon kullanan hastalar
-İmmünsistemi baskılayıcı ilaç kullanan hastalar
-Kan hastalıkları olan kişiler
-Kontrolsüz şeker düzeyi olan diabet hastaları
-Bifosfonat grubu ilaç kullanan hastalara

implant uygulaması uygun değildir.

İmplant Ücretleri:

İmplant ücretleri markalarına göre çok çeşitlilik göstermektedir. İmplant uygulamalarında fiyatta en çok değişkenliği ilave cerrahi gereksinim göstermektedir, yapılacak kemik kalınlaştırma veya yükseltme işlemlerinde kullanılacak olan malzeme miktarına göre fiyatlar değişkenlik gösterir. Ayırca seçilecek olan implant markası ve menşei de implantın fiyatını etkilemektedir.

Bizi Arayın