Early treatment of hyperdivergent open bite malocclusions

Early treatment of hyperdivergent open bite malocclusions

Buschang et al Seminars in Orthod. 2002 

Morfolojik özellikler

Early treatment of hyperdivergent open bite malocclusions: İskeletsel komponent içermeyen basit açık kapanışların karma dentisyondaki çocukların %80 inde kendiliğinden kapandığı bildirilmiştir. HypOB hastalarında çalışmalarda; palatal düzlem açısının üst ön yüz yüksekliğinin azalmasından dolayı azaldığı bildirilmiştir.

Vertical changes following orthodontiz extraction treatment in skeletal open bite subjects

Vertical changes following orthodontiz extraction treatment in skeletal open bite subjects

Eğer molar dişler ekstruze olmadan 1.premolar çekim boşluklarına hareket ettirilirse mandibulanın öne rotasyon gösterebileceği düşünülmüştür. Öte yandan bazı yazarlar vertikal büyüme paternine sahip hastalarda çekim tedavisinin büyümesi devam eden hastalarda geçersizolacağını çünkü bu hastlarda daha fazla posterior diş ekstruzyonu görüleceğini bildirmiştir. Bu yüzden tedavinin puberte sonrasına ertelenmesi önerilmiştir.Çeşitli vaka raporlarında 1 .molar çekimi sonrası 2.

Büyümesini tamamlamış kız çocuklarında sefalometrik değerlendirme

Büyümesini tamamlamış kız çocuklarında sefalometrik değerlendirme

Sınıf II, divizyon1 anomaliye sahip büyümesini tamamlamış kız çocuklarında sefalometrik değerlendirme

Cephalometric evaluation of nongrowing females with skeletal and dental Class II, division 1 malocclusion.

Dibbets Angle sınıfları arasındaki mandibuler boyut farklılıklarının gelişimin son dönemlerinde ortaya çıktığını ve bu yüzden bu farklıkların erişkinlerde ortaya çıkacağını bildirmiştir.

Bizi Arayın

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH