Malokluzyonlu bireyler ve Sınıf I ideal okluzyona sahip bireylerin dental ve alveoler genişliklerinin kıyaslanması

Malokluzyonlu bireyler ve Sınıf I ideal okluzyona sahip bireylerin dental ve alveoler genişliklerinin kıyaslanması

Comparison of dental arch and alveolar widths of patients with Class II, division 1 malocclusion and subjects with Class I ideal occlusion.

Malokluzyonlu bireyler ve Sınıf I ideal okluzyona sahip bireylerin dental ve alveoler genişliklerinin kıyaslanması: Transvers boyutları değerlendiren bazı yazarlar Clas II div 1 hastalarda maksiler arkın daha dar olduğunu ve tedavi sırasında veya öncesinde ekspansiyon gerekli olduğunu bildirmişlerdir.(Varella,