Alt süt kanin diş çekiminin mandibular dentisyona etkileri

Alt süt kanin diş çekiminin mandibular dentisyona etkileri

Effects of lower primary canine extraction on the mandibular dentition.

Mills, Foley wet al, Proffit ve Moyers erken kanin kaybının veya çekimi için önlem alınması gerektiğini çünkü keser retruzyonu ve ark boyu kaybına neden olduğunu bildirmektedir.

Çalışmada tedavi grubunda (TG) mandibuler keser çapraşıklığı 1,6 mm den fazla olan ve mandibuler kaninleri çekilen 16 hasta (ort yaş 8,94),