Erken karma dentisyonda alt ön çapraşıklık ve lateral dentofasial morfoloji ilişkisi

Erken karma dentisyonda alt ön çapraşıklık ve lateral dentofasial morfoloji ilişkisi

Relationship between mandibular anterior crowding and lateral dentofacial morphology in the early mixed dentition.

Çeşitli faktörlerin çapraşıklık gelişimini ve şiddetini etkilediği düşünülmüştür: mandibuler büyüme yönü, süt molarların erken kaybı, mesiodistal diş ve ar boyutları, oral ve perioral kas yapısı, keser ve molar eğimleri. Miethke ve Behm-Menthel çapraşıklığı olan veya olmayan bireylerin sefalometrik ölçümlerinin farklılık göstermediğini bildirirken, Berg çapraşıklıklı çocuklarda mandibuler uzunluğun daha kısa olduğunu bildirmiştir. Hunter çapraşıklıklı vakaların daha büyük FH-mandibuler ve FH-okluzal düzlem açılarına sahip olduğunu, daha kısa posterior yüz yüksekliklerine ve mandibuler gövdeye sahip olduklarını ve daha az protruziv alt keserlere sahip olduklarını bildirmiştir. Sakuda ve ark da alt keser çapraşıklığı ile yüksek mandibuler düzlem açısı, kısa mandibuler gövde uzunluğu, büyük üst yüz yüksekliğini ilişkilendirmiştir. Çalışmanın materyali önceki ile aynıdırSanin ve Savara daimi dentisyonda çapraşıklığı olmayan hastaların karma dentisyonda labiale eğimli alt keserlere sahip olduklarını bildirmişlerdir. Çalışmamızda çapraşıklık grubunda alt keserler daha retruzedir. Overjet ve overbite da çapraşıklık grubunda belirgin biçimde daha fazladır. Alt keser eğimi overjet ve overbite daki artışla ilişkili olabilir. WITS değerleri de çapraşıklık grubunda daha belirgindir (istatistik önemli değil ama ANB de daha büyük). Buna göre de mandibuler anterior çapraşıklığın retrognatik vakalarda oluşma şansı daha yüksektir. Çalışmanın sonuçlarına göre maksiler (Co-A) ve mandibuler (Co-Gn) uzunluklar çapraşıklık grubunda daha kısadır. Ayrıca çalışmamızda mandibuler düzlem açısı, Y aksı ve FMA açıları iki grup arasında benzer bulunmuştur. Buna göre ileri veya geri rotasyon modelleri dişlerin sıralanması üzerinde etkili olabilmesine rağmen bu çalışma karma dentisyonda mandibulanın büyüme yönü ve mandibuler anterior çapraşıklık arasında bir ilişki bulamamıştır. Ön/ arka yüz oranları da farklılık göstermemektedir.

 

 

About the Author :

Yorum Bırak

Bizi Arayın

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH