Effects of chincap theraphy on the mandibular morphology in open bite patients

İşcan et al AJODO 2002

İskeletsel açık kapanışa sahip hastalarda;

  • Mandibulanın aşağı ve geri rotasyonu
  • Posterior dentoalveoler yapılarda artmış vertikal büyüme
  • Kısa arka yüz yüksekliği
  • Artmış alt ön yüz yüksekliği
  • Palatal düzlemin posterior kısmının aşağı rotasyonu
  • Anterior maksillanın yukarı ve ileri rotasyonu gibi özellikler mevcuttur.

Çalışmada tedavi grubu 18 (ort yaş 9,48), kontrol grubu 17 (ort yaş 10,88) iskeletsel açık kapanış hastasından oluşmaktadır (Dik yön açısı > 38 derece).  Vertikal çenelikler günde 16 saat taktırılmış. Tek tarafta 400 gr kuvvet uygulanmıştır. Kuvvet vektörü mandibuler korpusun anterior ve inferior bölgesinden geçmekte ve gözün dış kantusunun 3 cm uzağından geçmektedir. Vertikal çenelikler 2 hasta dışında overbite elde edilene kadar kullanılmıştır. Tedavi süresi 6-12 aydır.

Çalışmada mandibuler 1. molar intruzyonu ve posterior mandibuler dentoalveoler bölgenin vertikal büyümesinin inhibisyonu sonucu vertikal çeneliğin mandibulada anterior rotasyon oluşturduğu gözlenmiştir. Gonial açıdaki azalma da mandibuler düzlem açısındaki azalmayı destekleyen diğer bir bulgudur (ramal eğim açısı da azalmıştır).  Korpus eğimindeki değişim gonial açının inferiora pozisonel değişiminin yanı sıra çene ucunun superior pozisyonel değişimini göstermektedir. Öte yandan iskeletsel açık kapanış vakalarının posterior bite blok tedavisi sonucunda mandibuler düzlem açısı azalmasına rağmen gonail açı ve ramal eğim açısında artış bildirilmiştir (İşcan et al).

Vertikal çenelik grubunda ayrıca alt keser erüpsiyonu gözlenmiştir ki bu da açık kapanışın düzelmesinde rol oynamaktadır. Kontrol grubunda da benzer erüpsiyon görülmesine rağmen çenelik grubunda belirgin biçimde daha fazladır. Bu retruzyonun bir etkisi olarak düşünülemez çünkü kontrol grubunda da aynı miktarda retruzyon meydana gelmiştir. Bu yüzden bu erüpsiyonun mandibulanın anterior rotasyonu ile oluştuğu düşünülmektedir.

About the Author :

Yorum Bırak

Bizi Arayın

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH