Dil Paravanının Dil Hareketleri Üzerine Etkileri

Dil Paravanının Yutkunma Sırasında Dil Hareketleri Üzerine Olan Etkileri

Dil paravanının yutkunma sırasında dil hareketleri üzerine olan etkilerinde, açık kapanışı en az 2mm olan 11 hastaya dil paravanı uygulanmış, 2 haftalık paravana adaptasyon kullanımından sonra paravanlı filmleri (T2) paravansız halleri ile (T1) ve CG ile kıyaslanmıştır.

Çalışmada yutkunmanın bütün safhalarında ağızda paravan varken dil ucunun paravan olmadığı zamandan daha geride konumlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca paravanlı hastalarda kontrol grubuna göre 1. ve 3. Safhalarda dil ucu daha geride konumlanmaktadır.

Bunlar paravan üst keserlerin lingualinde konumlandığından beklenen bulgulardır. Fakat paravanlı hastalar ve CG arasında 2. Safhada dil ucunun farklılık göstermemesi daha önceki çalışmada da belirtildiği gibi CG da dil ucunun 1. Safhadan 2. Safhaya daha posteriora hareket etmesindendir.

Dil paravanı ile dil ucunun geride konumlandırılması ile dil sırtının ön ve orta kısımlarında adaptif değişiklikler oluşmuştur. Ancak dilin posterior kısmında adaptif değişiklikler oluşmaması ilginçtir. 1. Safhada (oral safha) dil hareketi gıdanın oral kaviteden refleks yutkunmanın başladığı ön boğaz arkalarına iletilmesi için en kritik faktördür. 2 (faringeal) ve 3 (ösefagal) safhalar ise istemsizdir ve refleks kontrol altındadır.

Hava yolu korunması istemsiz safhalar sırasında gerçekleştirilir. Dil hareketleri de hava yolu korunmasına katkıda bulunur. Dil sırtının ön kısmı 3. Safhada paravanlı hastalarda paravansız hallerine ve CG’a göre daha aşağıda konumlanmaktadır.

Bizim görüşümüze göre 1. Safhada dil sırtının orta kısmının alçalması paravan varlığında gıda iletimini kolaylaştırmak için yapılmaktadır. Dil dorsumunun orta kısmının ikinci safhada ön kısmının ise 3. Safhada alçalması paravan varlığında hava yolunu korumak içindir.

About the Author :

Yorum Bırak

Bizi Arayın

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH