Büyümesini tamamlamış kız çocuklarında sefalometrik değerlendirme

Büyümesini tamamlamış kız çocuklarında sefalometrik değerlendirme

Sınıf II, divizyon1 anomaliye sahip büyümesini tamamlamış kız çocuklarında sefalometrik değerlendirme

Cephalometric evaluation of nongrowing females with skeletal and dental Class II, division 1 malocclusion.

Dibbets Angle sınıfları arasındaki mandibuler boyut farklılıklarının gelişimin son dönemlerinde ortaya çıktığını ve bu yüzden bu farklıkların erişkinlerde ortaya çıkacağını bildirmiştir.

Çalışmada Class II div1 malokluzyonlu 40 kadın incelenmiştir (ort yaş: 17,86). Kontrol grubunu ise iskeletsel Class I malokluzyonlu ve ideal okluzyonlu 20 kadın oluşturmaktadır (ort yaş:21,08).

Çalışmanın bulgularına göre Class II div 1 hastaların hemen hemen bütün ölçümlerinde büyük farklılıklar mevcuttur. Bu da Class II malokluzyonların çok farklı iskeletsel ve dental komponentin sonucu olduğu görüşünü doğrulamaktadır. Fushima et al ve Gilmore erişkin Class II div 1 bayanlarda mandibula boyutlarının daha küçük olduğunu ve geride konumlandığını bildirmiştir. Bizim sonuçlarımızda bunlarla uyumlu olduğundan çoğu Class II div 1 hastanın normal konumlanmış maksillaya fakat küçük ve geride konumlanmış mandibulaya sahip olduğunu düşünmekteyiz.

Ayrıca sonuçlarımız Class II div 1 hastaların artmış mandibuler düzlem açısına fakat normal ön yüz yüksekliğine sahip olduğunu göstermektedir. Artmış mandibuler düzlem açısının ramus yüksekliğinin azalmasının sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Arka yüz yüksekliğindeki yetersizlik ve özellikle ramus yüksekliğindeki yetersizlik Class II div 1 hastalarda azalmış kondiler büyümeyi gösterebilir. Histolojik ve implant çalışmaları mandibuler uzunluktaki büyümenin primer olarak kondilde oluştuğunu bildirmektedir. Class II hastalarda bulguğumuz azalmış mandibuler uzunluk da bunu desteklemektedir.

Class II div 1 hastalar için tedavi planlaması bireysel olarak dizayn edilmelidir. Ancak büyümesi sonuçlanmış Class II div 1 hastaların incelenmesi mandibuler büyümeyi stimule eden fonksiyonel apareylerin büyüyen çoğu Class II div 1 hasta için düşünülebileceğini göstermektedir. Mandibuler büyüme stimule edilirken de arka yüz yüğksekliğindeki olası azalma ve posterior rotasyonda göz önünde bulundurulmalıdır. McNamara da büyüyen çoğu Class II hastada mandibuler büyümenin miktar ve yönünü değiştiren yaklaşımların uygun olacağını bildirmiştir.

Sonuçlar

Sonuçlarımıza göre Class II div 1 hastalar ve Class I bireyler arasında maksiller keserlerin pozisyonu ve eğimi benzerken mandibuler keserler Class II hastalarda daha protruzivdir. Bu da dentoalveoler kompanzasyonla açıklanabilir. Bu mekanizmanın artan yaşla daha belirgin hale geldiğini düşünmek mantıklıdır. Bu da erken yaşlardaki bireyleri inceleyen diğer çalışmalarla farkın sebebi olabilir.

Hopkin et al çenelerin anteroposterior ilişki bozukluklarının tespit edilmesinde kafa kaidesi konfigurasyonunun etiyolojik faktör olduğunu bildirmektedir. Ancak literatürde bu konuda da fikir birliği yoktur. Bu tartışmaların nedeni sfenooksipital sinkondrozisin devam eden büyümesidir. Bu sinkondrozisteki büyüme üst yüz yüksekliği ve derinliğini ve üst keser konumlarını etkilediğinden devam eden büyümesi ile ön kafa kaidesi ve bağlandığı üst yüz yukarı ve ileri hareket eder. Sfenooksipital sinkondrozisin puberte boyunca aktif olduğu ve büyümesini pubertal dönemin sonunda tamamladığı bildirilmiştir. Erişkin bireyleri incelediğimiz çalışmamızda Class II div 1 hastalarda kafa kaidesi açısının daha büyük olduğu bulunmuştur. Ayrıca ön ve arka kafa kaidesi uzunlukları da Class II hastalarda daha kısadır. Class II div 1 hastalarda daha büyük kafa kaidesi açısının mandibulanın distal pozisyonunu açıklayabileceği bildirilmiştir.

Çalışmamızın sonuçlarına göre Class II div 1 hastalarda sadece artmış kafa kaidesi açısının değil aynı zamanda mandibulanın azalmış uzunluğunun ve posterior rotasyonunun da mandibulanın posterior pozisyonuna katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.

About the Author :

Yorum Bırak

Bizi Arayın

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH