Büyüme sırasında çenelerin rotasyonu

Büyüme sırasında çenelerin rotasyonu

Büyüme sırasında çenelerin rotasyonu: Bjork’ün çalışmalarına kadar büyüme sırasında maksilla ve mandibulanın ne miktarda rotasyon yaptığı değerlendirilemiyordu. Bunun sebebi her çene kemiğinin çekirdeğinde oluşan total rotasyon yüzeysel değişikliklerle maskelenmesidir. Bu yüzey değişiklikleri intramatriks  rotasyonu meydana getirir. Mandibuler düzlem ve palatal düzlemin toplam değişimi total ve intramatriks rotasyonun kombinasyonundan meydana gelmektedir.

Mandibulanın çekirdek kısmı inf. Alveoler siniri çevreleyen kemiktir. Mandibulanın kalanı çeşitli fonksiyonel proceslerden oluşur. Bunlar: alveoler proces (dişleri destekleyen ve çiğnemeye destek olan kemik kısmı),   muskuler proces (çiğneme kaslarının bağlandığı kemik), ve kondiler proces (çenenin kafatası le artikülasyonunu sağlar). Eğer implantlar fonksiyonel proceslerin haricindeki stabil kemiğe yerleştirilirse çoğu bireyde büyüme sırasında mandibuler çekirdek kısmının, mandibuler düzlem açısını azaltacak şekilde rotasyon gösterdiği tespit edilebilir.

1

Bjork ve Skieller mandibuler total rotasyona katkısı olan iki faktör belirlemiştir. 1. matriks veya kondil çevresinde rotasyon 2. intramatriks vaya mandibuler gövdede oluşan rotasyon.

 

Eğer her iki çenede de posteriorda anteriora göre daha fazla rotasyon mevcutsa ileri rotasyon olarak isimlendirilir ve “-“ ile gösterilir. Eğer anterior boyutlar posteriordakilerden daha fazla uzarsa geri rotasyon olarak isimlendirilir ve ”+” işaretle gösterilir.

Mandibulanın total rotasyonunun bir özelliği de bireyler arasında 10-15 derecelik farklar görülmesidir. Vertikal facial gelişim paterni çenelerin rotasyonuyla yakından ilişkilidir. Normal vertikal oranlara sahip bir bireyde 4 yaşından erişkinliğe kadar ortalama -15 derecelik total rotasyon meydana gelmektedir. Bunun %25’i matriks rotasyonuyla, %75’i intramatriks rotasyonla meydana gelmektedir. Mandibulanın çekirdek kısmı 15 derecelik ileri rotasyon yaptığında mandibuler düzlem açısı ortalama olarak 2-4 derece azalmaktadır. Total rotasyonun ifade edilememesinin sebebi yüzey değişikliklerinin (intramatriks rotasyon)  kompanse edici etkisidir. Bu demek oluyor ki mandibulanın alt kenarının arka tarafı rezorbsiyon bölgesi, alt kenarın ön tarafı değişmez veya hafif apozisyon gösterir. O zaman 15 derecelik ileri total rotasyon, 11-12 derecelik geri intramatriks rotasyonu ile maskelenmekte ve mandibuler düzlem açısı yani matriks rotasyon 3-4 derece azalmaktadır.

2

Maksillayı çekirdek ve fonksiyonel çıkıntılar şeklinde ayırmak zordur. Eğer maksiler alveoler procesin yukarısına implantlar yerleştirilirse az miktarda rotasyon gösteren maksiler çekirdek fark edilebilir. Maksillada matriks rotasyon olmaz. Maksillada total rotasyon oluşurken damağın nasal kısımda kemik rezorbsiyonu, palatal kısmında kemik apozisyonu olmaktadır (intramatriks rotasyon). Çoğu hastada intramatriks rotasyon total rotasyonun ters yönünde ve eşit miktarda olmaktadır ve   palatal düzlemin gösterdiği rotasyon maskelenmektedir.

Kısa yüz tipli bireylerde mandibulanın normal total rotasyonunda (ileri yönde) artış ve intramatriks rotasyonla kompenzasyonda azalma mevcuttur. Uzun yüzlü bireylerde ise palatal düzlem posteriorda aşağı rotasyon gösterir. Mandibula buna zıt yönde posterior rotasyon gösterir. Mandibulada normal ileri rotasyon olmaz veya geri total rotasyon olur.

About the Author :

Yorum Bırak

Bizi Arayın

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH