Baş ve Yüzün Embriyonel Büyüme ve Gelişimi

İlkel Ağız Boşluğu oluşumu

Baş ve Yüzün Embriyonel Büyüme ve Gelişimi: Stomadeum, üst taraftaki ön beynin hücre mitozu sonucu büyüyerek aşağı doğru bükülmesi ile alt taraftaki birinci yutak kavsi (mandibuler brankial ark) arasında bir girintinin oluşmasıyla meydana gelmektedir. Frontonasal çıkıntı, maksiler ve mandibuler çıkıntılar stomadeumu çevreler.

asd

Brankial arklar 2. haftada ortaya çıkan ve altıncı haftada ortadan kalkan çıkıntılardır. Brankial arklar 6 çift olup 4 çifti görülebilmekte diğerleri histolojik olarak fark edilebilmektedir. Birinci brankial ark mandibuler ark olarak isimlendirilir. İkinci brankial ark ise hyoid ark olarak isimlendirilir.

erh

brankial ark maksiler ve mandibuler çıkıntıları içerir. Maksiler ve mandibuler çıkıntılar nöral krest (taç) hücrelerinin 1. brankial ark içine göç etmeleri ve prolifere olmaları ile oluşur. Mandibuler çıkıntıların medial uçları birleşir ve çene ve alt dudağı oluşturur. Frontonasal çıkıntının alt ve yan kısımlarında yüzey ektodermi kalınlaşarak nasal plakodları oluşturur.

qrwtre

4 haftalık embryoda nasal plakodların dış sınırındaki mezenşim prolifere olur ve at nalı şeklindeki medial ve lateral nasal procesleri oluşturur. Nasal plakodun merkezi incelir ve nasal pitler oluşur.

lkjmhng

Nasal pitler burun deliklerinin ve nasal kavitelerin öncüsüdür. Maksiler çıkıntılardaki mezenşim prolifere olur ve büyüyerek birbirlerine ve medial nasal proceslere yaklaşırlar.

qazx

Medial nasal procesler birbirine yaklaşır, orta hatta birleşir ve intermaksiller segmenti oluşturur.

tttt

Intermaksiller segment büyük önem taşır çünkü; filtrum, 4 keser diş, alveol kemik ve bunları çevreleyen dişeti ve primer damağın oluşumunu sağlar. (Şekil 7,7a). 7-10. haftalar arasında çok sayıda çıkıntı birleşir. Maksiler çıkıntılar lateral olarak mandibuler çıkıntılarla birleşir. Medial nasal procesler maksiller çıkıntılarla ve lateral nasal çıkıntılarla birleşir.

 

 

Burun boşluğunun ağız boşluğundan ayrılması embryonel dönemin 4 ve 8. haftalarında 2 aşamayla olur. Önce ilkel damak oluşarak ön tarafta iki boşluk ayrılır. Sonra sekonder damak oluşarak iki boşluk arka tarafta da ayrılır.

Damak oluşumu

Damak oluşumu 6. haftada başlar ancak12. haftada sonlanır. Damak oluşumunda en kritik period 6. haftanın sonu ve 9. haftanın başlangıcı arasıdır. Primer damak incisiv foramenin önündeki üçgen şekilli kısımdır (Şekil 8). Primer damak iki medial nasal procesin birleşmesiyle oluşan intermaksiller segmentin derin kısmından köken alır.  Sekonder damak incisiv foramenin posteriorundaki sert ve yumuşak damak kısımlarıdır.

adasd

Sekonder damak maksiler proceslerin lateral palatin raflarından oluşur.Bu raflar aralarında yer alan dilin küçülmesi ve aşağı hareket etmesiyle uzar ve orta hatta birleşir.

aasgs ad tytjh

Median palatin sutur, palatin rafların birleşmesinden arta kalır ve incisiv foramen primer damak ve lateral palatin rafların birleşim yerinde bulunmaktadır. Lateral palatin raflar aynı zamanda primer damak ve nasal septumla birleşir. Nasal septum ve palatin procersler 9. haftadan başlayarak önden arkaya doğru birleşir.

qrw

Dudak yarığı genellikle medial nasal proceslerin maksiler procesle birleşememesinden oluşur. Yarık damak ise lateral palatin rafların birbirleriyle, nasal septumla veya primer damakla birleşememesi sonucu oluşur.

About the Author :

Yorum Bırak

Bizi Arayın

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH