Alt süt kanin diş çekiminin mandibular dentisyona etkileri

Alt süt kanin diş çekiminin mandibular dentisyona etkileri

Effects of lower primary canine extraction on the mandibular dentition.

Mills, Foley wet al, Proffit ve Moyers erken kanin kaybının veya çekimi için önlem alınması gerektiğini çünkü keser retruzyonu ve ark boyu kaybına neden olduğunu bildirmektedir.

Çalışmada tedavi grubunda (TG) mandibuler keser çapraşıklığı 1,6 mm den fazla olan ve mandibuler kaninleri çekilen 16 hasta (ort yaş 8,94), kontrol grubunda ise (CG) 16 hasta (ort yaş 8,88) incelenmiştir. Bjork ve Skilerle göre mandibuler çakıştırma yapılmıştır. 1. filmde alt 2. daimi molar germinin alt konturundan kortikal platein en iç ve alt konturuna horizontal referans düzlemi çizilmiş ve bu noktadan vertikal referans düzlemi (VRL) oluşturulmuştur. Bu referans düzlemleri mandibuler çakıştırma ile 2. filme aktarılmıştır. Diş kaybından sonra yer kaybının ilk 6 ay içinde oluştuğu bildirildiği için çalışmamızda gözlem periodu yaklaşık 1 yıldır.

Kau ve ark süt kanin

Gianelly ve Brennan ve Gianelly süt kaninlerin erken kaybının hem ark uzunluğunu hem de simetrisini kontrol etmek için acil müdehale gerektirdiğini bildirmiştir. Kau ve ark alt süt kanin çekiminin sonucunda keser angulasyonlarının çekimli ve çekimsiz grupta benzer olduğunu ancak çekimli grupta ark perimetresinin daha fazla azaldığını ve bunun molarların ileri
hareketinden kaynaklandığını bildirmişlerdir (molar konumlarını ölçmemelerine rağmen). Bizim çalışmamızda çekimli grupta alt keserlerde daha fazla retruzyon olmuştur ancak molar pozisyon değişiklikleri benzerdir. Keser retruzyonu ark uzunluğunda belirgin bir azalmaya neden olmamıştır. Bu sonuç Kau ve ark ki ile çelişmektedir. Bunun nedenleri araştırıcıların randomize kontrollü çalışma yapmaları ve bütün bireylerin minimum 6mm çapraşıklığa sahip olmaları; araştırıcıların alt keser eğimlerini modelden ölçmeleri ve bunun da keser yüzey anatomisinden atkilenmesi ve araştırıcıların 2 yıllık gözlem periodu kullanmaları sebebi ile olabilir.

Kau ve ark. süt kanin çekimini takiben intermolar genişlikte küçük artışlar bildirmiştir. Bu çalışmada da her iki grupta küçük artışlar mevcuttur. Bu durum 8-13 yaşları arasında intermolar genişlikte belirgin artışlar bildiren Bishara ve ark ile uyumludur.

Bu çalışmanın bulgularına dayanarak süt kaninlerin çekimini takiben önlem alınmaması gerektiği düşünülebilir ancak bu bulgular süt kanin çekimini takip eden 1 yıl için geçerli olabilir. Önceki raporların aksine süt kanin çekimi veya kaybının acil müdehale gerektirmediği düşünülmektedir. Longitudinal çalışmalarda karma dentisyondan daimi dentisyona geçişte ark perimetrelerinde belirgin azalmalar bildirildiği için lingual ark uygulamaları alt keser çapraşıklığının spontan düzelmesine kadar ertelenebilir. Böylece ark perimetrelerinin korunması sağlanıp ve keserlerin hafif retruzyonu enfgellenebilir.

About the Author :

Yorum Bırak

Bizi Arayın

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH