Aktivatör ve Aktivatör headgear tedavilerinin etkileri

Aktivatör ve Aktivatör headgear tedavilerinin etkileri

Effects of activator and activator headgear treatment: comparison with untreated Class II subjects.

Aktivatör ve Aktivatör headgear tedavilerinin etkileri: Çalışmada 33 hasta Andersen aktivatörü ile tedavi edilmiştir. 16 hasta ise ACHG kombinasyonu ile tedavi görmüştür. Tek tarafta 300-400 gr lık ekstraoral kuvvet uygulanmıştır. Aktivatör grubunun yaş ortalaması 12,5 (ortalama ted süresi 0,99 yıl), ACHG grubunun 13 tür (ort ted süresi 0,89 yıl). 20 Clas II birey (yaş ortalaması 12.57; ort gözlem süresi 0,69 yıl) kontrol grubunu oluşturmuştur.

Bazı yazarlar aktivatörün (Chang, Cura, Ruf, Başçiftçi et al) veya ACHG kombinasyonunun (Dermautet al) maksilla üzerinde etkili olmadığını bildirmiş, bazı yazarlar ise aktivatörün hg benzeri etki oluşturuğunu bildirmişlerdir (Jacobson, Pancherz, Vargervik ve Harvold, Öztürk ve Tankuter). Katsavrias ve Halaonetis aktivatör kullanımı sırasında maksillaya posterior yönde 100 gr kuvvet iletildiğini bildirmiştir. Literatür ACHG kombinasyonunun sadece aktivatöre göre maksillada daha ortopedik etki oluşturduğunu düşündürmektedir. Ancak çalışmada SNA açısındaki azalma her iki grupta kontrol grubuna göre farklılık göstermemektedir. SNA açısındaki azalama ACHG grubunda daha fazladır ama istatistik ve klinik açıdan belirgin değildir. Bu durum tedavi süresinin kısa olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Aktivatörün kısa dönemde mandibuler boyutu arttırdığı bildirilmiştir (Vargervik ve Harvold, Ruf et al, Başçiftçi et al). Ancak uzun dönemde daha fazla büyüme elde edildiği henüz doğrulanmamıştır. Aktivatör ve ACHG kombinasyonu ile çeşitli çalışmalarda yıllık 2-4 mm mandibuler büyüme artışı bildirilmiştir. Ancak bazı yazarlar belirgin artış bulamamıştır. Bu çalışmada efektif mandibuler uzunluk artışı her iki grupta da benzerdir. Tedavi periodunda her iki grupta da kontrol grubundan yaklaşık 3 mm fazla bir mand uzunluk artışı tespit edilmiştir. Öztürk ve Tankuter de her iki aygıtla benzer etkiler bildirmiştir.

Cura et al ANB açısının ACHG grubunda daha fazla azaldığını bildirmiştir. Bu çalışmada ise Öztürk ve Tankuterle uyumlu olarak her iki tedavi grubunda ANB benzer biçimde azalmıştır. Bu azalma kontrol grubundan daha fazladır. Kontrol grubunda da büyümeyle bir miktar azalma olmuştur.

Çalışmada ACHG grubunda aktivatör grubuna göre üst keserlerin daha fazla retruze olduğu, alt keserlerin ise daha az protruze olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar önceki çalışmalarla uyumludur.

ACHG genellikle vertikal boyutu artmış hastalarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada her iki gruptada mand düzlem açısı kontrollerden daha fazla artmıştır. Çalışmada ayrıca her iki tedavi grubunda alt dudakta belirgin protruzyon tespit edilmiştir. Bu protruzyon ACHG grubunda daha fazladır (profil daha iyi düzelir).

About the Author :

Yorum Bırak

Bizi Arayın

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH