Akkaya et al

Akkaya et al

Effects of spring loaded posterior bite block appliance on masticatory muscles

Hayvan çalışmalarında kas aktivitesi, amndibuler form ve kraniofasial büyüme paterni arasında kuvvetli bir ilişki gösterilmiştir. Ingervall ve Bitsanis’e göre uzun yüz morfolojisine sahip bireyler zayıf çiğneme kaslarına sahiptirler ve kas egzersizlerinden sonra ısırma kuvvetinde artış ve öne mandibuler rotasyonda artış gözlenmektedir. Spyropoulos çiğneme kaslarının kuvvetleri arttırıldıktan sonra açık kapanışta azalma olduğunu bildirmiştir.

Açık kapanış etkeni olarak çeşitli faktörler düşünülmüştür; vertikal iskeletsel büyüme yetersizlikleri, özellikle havayolu problemleri ile ilişkili olarak anormal kas ve yumuışak doku gelişimi, parmak emme ve diğer alışkanlıklar.

Ekstraoral kuvvetler (vertikal chincup), magnetler ve magnetli veya magnetsiz bite bloklar açık kapanışın cerrahisiz tedavi seçeneklerindendir. Spring loaded posterior bite bloklar (SLPBB) dental ve iskeletsel açık kapanış tedavisinde kullanılmıştır. Mandibulayı destekleyen nöromuskuler sistemde sürekli gerginlik oluşturmak amaçlanır. Bu aygıtların kısa bir sürede açık kapanışları kapatabildikleri bildirilmiştir.

Çalışmada incisal kenarda ortalama -2,65 mm açık kapanışı bulunan ve yaş ortaslaması 10.40 olan iskeletsel ön açık kapanışlı 10 birey incelenmiştir. Bireylerde solunum problemi veya anormal alışkanlık yoktur. Açık kapanış iskeletseldir çünkü SN/GoGn (ortalama 43,05) ve SN/GoAr (ortalama 91.90) açıları artmıştır.

SLPBB nin iskeletsel ve dental etkileri İşcan ve ark çalışmalarıyla benzerdir. Her iki çalışmada da SNB açısındaki artış, ANB, SN/GoAr, üst6/ANSPNS ve alt6/GoM açılarındaki azalama belirgindir. Overjette belirgin azalma, overbite da belirgin artış olmuştur. SLPBB ile

Alt ve üst arklarda bukkal segment erüpsiyonunun inhibisyonu ileri ve yukarı mandibuler otorotasyona neden olmaktadır. Öte yandan bu değişiklikler kas kuvvetindeki artışın sonucu olabilir. Çünkü yutkunma sırasında SNGoAr açısı ve masseter kas aktivitesi arasında belirgin negatif korelasyon bulunmuştur. Anterior temporsal, posterior temporal ve masseter kaslarının her üçü için de belirgin biçimde artmış kas aktivitesi sadece çiğneme sırasında tespit edilmiştir. SLPBB tedavisi sırasında mandibulanın anterior rotasyonuna bağlı olarak açık kapanış kapatılırken daha fazla sayıda diş okluzyona gelir ve yutkunma sırasında artmış masseter kas ve çiğneme sırasında artmış her üç kas aktivitesi daha fazla sayıda diş teması ile açıklanabilir. Çalışmada postural pozisyonda ise 3 kasta da aktivite artmıştır ama sadece ön temporal kas aktivitesindeki artış belirgindir. Proffit kasın gerçek aktivitesinin istirahat pozisyonunda belirlenebileceğini bildirmiştir. Bu yüzden çalışmada SLPBB tedavisinin en çok ön temporal kası etkilediği düşünülebilir.

Pancherz masseter kas akitvitesinin (temporal değil) daha yaşlı grupta daha fazla olduğunu bildirmiştir.  Çalışmada 3 kasta görülen artmış aktivite SLPBB tedavisinin sonucu oluşmaktadır çünkü tedavi 7 ay sürdüğünden artan yaş bir faktör olarak düşünülemez.

İstatistiksel olarak belirgin olmamasına rağmen her aktivite için (maksimal ısırma dahil) 3 kas içinde artış tespit edilmiştir.

About the Author :

Yorum Bırak

Bizi Arayın

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH