Açık kapanışlı bireylerde yutkunma sırasındaki dil hareketleri

Açık kapanışlı bireylerde yutkunma sırasındaki dil hareketleri

Real-time balanced turbo field echo cine-magnetic resonance imaging evaluation of tongue movements during deglutition in subjects with anterior open bite.

Açık kapanışlı bireylerde yutkunma sırasındaki dil hareketlerinin B-TFE CINE-MRI ile değerlendirilmesi

Klinik olarak dil hareketleri dudakların zorla aralanması ile incelenmektedir ancak açık kapanışlı hastalarda yutkunurken ağzın ön kısmını yalıtmak için dil ve dudaklar koordine çalıştıkları için bu muayene şekli dil davranışını değiştirebilir. Çalışmada ön açık kapanışı en az 2mm olan ort yaşı 4,5 olan 18 hasta (OBG), aynı ortalama yaşa sahip normal kapanışlı 10 kontrol hastası (CG) ile kıyaslanmıştır. Hem CG’da , hem de OBG’da grup içi farklılıklar yutkunmanın 2. ve 3. safhası arasında oluşmuştur. OBG da 2. safhadan 3. safhaya dil sırtının ön kısmı yükselirken orta kısmı alçalmıştır. CG da ise bu kısımların hareketinde bir farklılık oluşmazken dil dorsumunun posterior kısmı 2. safhadan 3. safhaya belirgin biçimde alçalmıştır. Kontrol grubundaki bu alçalma gıdanın iletilmesi ve hava yolu korunması için fizyolojik bir değişiklik olabilir. Açık kapanışlı hastalarda dilin posterior kısmının hareketi olmamakta ancak bu hastalar aspirasyon oluşmadan yutkunabilmektedirler. Bu yüzden bu hastalarda dil dorsumunun ön ve orta kısımlarında saptanan hareketler hava yolunun korunması için kompanzatif olabilir. Kontrol grubunda dil ucu 2. safhada 1. safhaya nazaran daha geride konumlanmıştır. OBG da ise dil ucunda safhalar arasında bir farklılık yoktur. Ancak OBG da dil ucu bütün safhalarda CG a göre daha önde konumlanmaktadır. Bu da dilin ön açık kapanış varlığında kapak fonksiyonunu sürdürebilmek için anter,ior pozisyonunu bütün safhalarda sürdürdüğünü göstermektedir.

About the Author :

Yorum Bırak

Bizi Arayın

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH